Järjestöyhteistyö Tulevaisuuden sote-keskuksissa -työpaja

31.08.2021 klo 08:30 - 12:00 / Kokous/tapaaminen, Verkossa tapahtuva toiminta / POPsote-hanke/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POPsote-hankkeen logo

Työpaja on tarkoitettu

 • sote-keskusten, kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöille,
 • Tulevaisuuden sote-keskus –kehittämisohjelmien aluekehittäjille sekä
 • Pohjois-Pohjanmaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille.

Työpajan tavoitteena on hahmottaa sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittämisen kokonaiskuvaa sote-keskusten, kuntien, kuntayhtymien, kehittämisohjelmien ja järjestöjen kanssa sekä aloittaa syksyn kestävä prosessi, jonka aikana jokaisella Pohjois-Pohjanmaan kuudella POPsote-hankealueella järjestetään työpaja sote-keskusten järjestöyhteistyöhön liittyen. Alueelliset työpajat järjestetään ilta-aikaan, jotta erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivilla paikallisyhdistyksillä on mahdollisuus osallistua niihin.

 

Ohjelma:

Klo 8.30 Esittäytymiskierros

Klo 8.45 Järjestöyhteistyön kokonaisuus POPsote-hankkeessa, järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen

Klo 8.55 Maakunta-, alue- ja paikallistason järjestöyhteistyön tarpeet, toiveet ja visiot

 • Lapset, nuoret ja perheet –kehittämisohjelmassa, projektikoordinaattori Leena Mämmi-Laukka
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelmassa, projektikoordinaattori Hannu Säävälä
 • Ikäohjelmassa, projektikoordinaattori Satu Kangas
 • Hoitotakuuohjelmassa, projektikoordinaattori Anu Eskelinen

Klo 10.05 Keskustelu

Klo 10.15 Tauko

Klo 10.30 Ajatuksia ja huomioita järjestöyhteistyön sisällöistä, rakenteista, toimintatavoista ja tiloista sote-keskuksissa (kevään työpajojen purku), järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntija Helena Liimatainen

Klo 10.50 Työskentelyn ohjeistus

Klo 10.55 Yksilötyöskentely

 • Millaisia odotuksia sinulla on sote-keskusten järjestöyhteistyön suhteen?
 • Millaisia haasteita näet sote-keskusten järjestöyhteistyön suhteen?
 • Mistä asioista tarvitsisit lisätietoa järjestöyhteistyön rakentamisen suhteen?

Klo 11.05 Pienryhmätyöskentely

 • Ryhmät jatkavat sote-keskusten järjestöyhteistyön sisällön ja toteutuksen ideointia kevään työskentelyjen sekä osallistujien odotusten pohjalta
 • Ryhmät ideoivat ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin

Klo 11.45 Keskustelu

Klo 12 Tilaisuus päättyy

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan pääsee tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

 

Alueelliset työpajat toteutuvat seuraavasti:

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Simo, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikääntyminen ja veteraanitoiminta, kansanterveys, kokemusasiantuntijuus, lapsuus ja perhe-elämä, mielenterveys, nuoruus, omaistoiminta, osallisuus, päihteet ja riippuvuudet, sairastaminen, sosiaali ja terveys, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, vertaistoiminta, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot

Avainsanat

sote, sote-uudistus, tulevaisuuden sote-keskus, järjestöt

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. - )

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU3NTcwNjUtNGRlNS00YmEyLWEwNGUtZTE3ZDIxNzRlMGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%22%2c%22Oid%22%3a%2247d06391-20fc-4015-876f-443f1f383450%22%7d

Lisätiedot

Helena Liimatainen

050 520 1081

helena.liimatainen (a) popsote.fi

Hinta

Tapahtuma on maksuton