Etäyhteydellä! Järjestöväen teemakahvila: Paikka auki- ohjelma

20.04.2020 klo 13:00 - 15:00 / Kokous/tapaaminen, Koulutus/seminaari / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Teemakahvilassa esittäytyy Paikka auki – osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018-2021, jonka koordinaatiohanketta toteuttaa Nuorten Ystävät ry. Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen ja ohjelmakoordinaattori Anu Lappalainen kertovat ajankohtaista Paikka auki -asiaa sekä kuinka sote-järjestöt voivat hakea avustusta työntekijän palkkaamiseen STEAsta.

Lisätietoja: www.paikka-auki.fi ja @paikkaauki (FB, twitter, IG)

Osoitteet

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Teemat

sosiaali ja terveys, työllisyys, yleisötilaisuudet

Avainsanat

paikka auki ohjelma, teema, yleisötilaisuudet

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, järjestötoimijat, miehet, naiset, työssäkäyvät, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThjYjk2OGQtZWM3ZC00YjMyLTlmZmItOTliNDUwNTFjMGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223996e531-9ca0-4d77-8eeb-9b245fbb2e25%22%2c%22Oid%22%3a%22928ea484-2054-4693-9ca5-b5cb18c3ddf1%22%7d

Lisätiedot

Teija Karisaari-Kittilä

järjestöneuvoja

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

puh.050-313 9308

email. ppjane@kumppanuuskeskus.fi

 

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on induktiosilmukka
  • Tilassa on inva-wc

Ilmoittautuminen

Hakuaika on päättynyt.