Hyvän mielen talon esittely ja kokemustoimija

09.11.2021 klo 15:30 - 16:00 / Harrasteryhmä, Koulutus/seminaari, Muu ryhmämuotoinen tuki, Verkossa tapahtuva toiminta, Vertaisryhmä, Virkistys / Hyvän mielen talo ry

Tervetuloa seuraamaan Hyvän mielen talo ry:n toiminnan esittelyä POPJärjestömessuilla ti 9.11. klo 15.30-16.00. Mukana myös kokemustoimija.

 

Liity mukaan Microsoft Teams -alustalla. Ei ennakkoilmoittautumista.

Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja | Kokousasetukset

 

Hyvän mielen talo ry vahvistaa toiminnallaan ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäisee mielenterveyden häiriöitä ja tukee toipumista. Toiminta sopii erityisesti kaikille, joilla on oma tai läheisen kokemus mielenterveyden häiriöistä ja niistä toipumisesta. Lisätietoa: https://www.hyvanmielentalo.fi/

 

Lisätietoa: virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 718 6762

 

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kulttuuri ja taide, mielenterveys, omaistoiminta, osallisuus, sosiaali ja terveys, teemapäivät ja -viikot, vaikuttaminen, vapaaehtoisuus, verkkovertaistuki, vertaistoiminta, vertaistuki, virkistys, yleisötilaisuudet

Asiasanat

POPjärjestömessut2021

Kohderyhmä

kaikille

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U5Mzk3YjgtY2MwMi00ODQ4LTk3YzMtMGM5YjA0Zjc0OTI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f333e54-0c75-471a-9a30-bb36862ca800%22%2c%22Oid%22%3a%22c79c6b0a-22d0-4918-98c5-54a90940996d%22%7d

Lisätiedot

Lisätietoa: virve.saaranen@hyvanmielentalo.fi, p. 044 718 6762

Hinta

Tapahtuma on maksuton