Kurkistus vuorovaikutukseen -liikuntaleikkituokiot 3-6-vuotiaille lapsille ja vanhemmille

05.10.2019 klo 10:00 - 16.11.2019 klo 11:00 / Muu ryhmämuotoinen tuki / Nuorten Ystävät / Vanhempien Akatemia

Tervetuloa Kurkistus Vuorovaikutukseen -liikuntaleikkituokioihin Vanhempien Akatemiaan (os. Torikatu 28, Oulu). Kosketuskokemuksen kautta lapsen ja aikuisen välille muodostuu kehollinen vuorovaikutussuhde, joka on yksi vuorovaikutuksen osa-alue. Onnistumisen kokemukset ja tyytyväisyys omaan suoritukseen lisäävät vuorovaikutustaitoja ja uusien asioiden oppiminen on aina itsetuntoa kohottava kokemus ja kannustaa tekemään lisää. Liikunnan keinoin voidaan tukea oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja, tunne-elämän taitoja sekä motorisia taitoja.

Sosiaalisten tilanteiden hallinta ja tarkoituksen mukainen toiminta ryhmässä vaativat mm. tarkkaavaisuutta, hahmotuskykyä, reagointinopeutta, kommunikointikykyä ja oman aktiivisuuden säätelyä. Tuokiossa ei käytetä välineitä vain sinä, minä ja tämä tila. Tuokion aikana tuetaan lasta löytämään omat vahvuudet sekä annetaan keinoja mm. stressin- ja tunteiden säätelyyn sekä aisti-informaation säätelyyn.

Tuokiot ohjaa fysioterapeutti, Sherborne-liikunnan kouluttaja Sari Kuivas.

1.ryhmä: la 5.10.2019 ja la 12.10.2019 klo 10.00-11.00. Ilmoittautumiset 1. ryhmään viimeistään 1.10.2019 mennessä: essi.niemi@nuortenystavat.fi tai p. 044 7341 435

2.ryhmä: la 9.11.2019 ja 16.11.2019 klo 10.00-11.00. Ilmoittautumiset 2. ryhmään viimeistään 5.11.2019 mennessä: essi.niemi@nuortenystavat.fi tai p. 044 7341 435

Lisätietoja:

https://www.nuortenystavat.fi/vanhempienakatemia

 

 

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa

Kunta
Oulu

Teemat

lapsuus ja perhe-elämä

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, miehet, naiset, pariskunnat

Ikäryhmä

leikki-ikäiset (3-6 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.)

Hinta

Tapahtuma on maksuton

Tilan esteettömyys

  • Tilaan pääsee pyörätuolilla
  • Tilaan pääsee rollaattorilla
  • Tilassa on inva-wc
  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä