Avaustilaisuus: Pohjois-Pohjanmaan virtuaaliset järjestömessut

09.11.2021 klo 09:30 - 10:00 / Kokous/tapaaminen, Yleisöluento / Nuorten Ystävät ry

 

 

Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan virtuaalisten järjestömessujen avaustilaisuuteen!

Avaustilaisuudessa kuulemme Pohjois-Pohjanmaan sote-alaan, tuleviin hyvinvointialueisiin sekä järjestöyhteistyöhön ja osallisuuteen pohjautuvat puheenvuorot:

  • hankejohtaja Jouko Luukkonen, POPsote-hanke
  • kehitysjohtaja Marko Kielinen, Nuorten Ystävät ry

Verkkotilaisuuteen 9.11. klo 9:30 voi liittyä mukaan Teams-linkistä.

Nuorten Ystävät ry ja POPsote-hanke/Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri toteuttavat Pohjois-Pohjanmaan virtuaaliset järjestömessut yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen, Koillisen Kumppanit -hankkeen/Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n, ALVA-verkoston/Raudaskylän Kristillisen Opiston sekä Raahen Kansalaistalo Jyty ry:n kanssa. Tilaisuuden jälkeen voi siirtyä seuraamaan verkossa toteutettavia, järjestöjen tuottamaa ohjelmaa osoitteessa www.jarjestomessut.fi/ohjelma

 

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

sosiaali ja terveys, teemapäivät ja -viikot, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Asiasanat

POPjärjestömessut2021

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, jäsenet, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, läheiset ja omaiset, miehet, naiset, perheet, työssäkäyvät, työttömät, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Valtakunnallinen

Kyllä

Tapahtuma on verkossa

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzY5MjdiOWItM2NkMS00ZjFmLWFhNjAtYjlkMGNmN2MwNDQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224657feb2-d01a-41f8-8f30-6430ef4c9f2e%22%2c%22Oid%22%3a%224400216a-528c-4820-aaff-45739f7589c1%22%7d

Lisätiedot

viestinta@nuortenystavat.fi

 

Linkkejä

Pohjois-Pohjanmaan virtuaaliset järjestömessut

Hinta

Tapahtuma on maksuton