Asiakasnäkökulma esiin PPSHPssä webinaari

19.05.2020 klo 12:00 - 13:00 / Koulutus/seminaari / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Kokemustoiminnassa on kyse siitä, että pitkäaikaissairaan, vammaisen tai vammautuneen tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevan
tai heidän läheisen kokemuksellista tietoa ja osaamista hyödynnetään eri toimintaympäristöissä.

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyönä järjestettävässä Teams webinaarissa kuullaan kaksi puheenvuoroa siitä, miten kokemustoiminnan kehittäminen on edennyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.

Erikoissuunnittelija Sanna Salmela:  kokemustoiminnan yleinen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä: mm. kokemustoimintamallin kehittämisen tämänhetkinen tilanne, yksikkökohtaisen kartoituskyselyn tulokset ja yhteistyö OLKA-toimintamallin kanssa.

Suunnittelija Pauliina Hyrkäs: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) uudistetussa innovaatiotoiminnassa painottuvat avoimuuden, vuorovaikutteisuuden ja osallisuuden periaatteet. PPSHP osallistaa kaikki sidosryhmänsä uusien, lisäarvoa tuottavien ratkaisujen kehittämiseen. PPSHP on halunnut vahvistaa asiakasnäkökulman huomioimista palvelukehityksessä ja luonut menetelmiä kokemusasiantuntijoiden osallistamiseen palveluinnovaatioiden yhteiskehittämisprosesseihin. Kansainvälisessä inDemand-hankkeen (2017-2020) yhteydessä pilotoidusta osallistamisprosessista on saatu hyviä kokemuksia.

Toiminta-alue

Valtakunnallinen

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, osallisuus, yleisötilaisuudet

Avainsanat

kokemusasiantuntijuus, osallisuus, asiantuntijuus

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, järjestötoimijat, kaikille, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, pitkäaikaissairaat, potilaat, vammaiset ja invalidit, yhdistyksen työntekijät

Ikäryhmä

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Valtakunnallinen

Kyllä

Tapahtuma on verkossa

https://bit.ly/2KXlZWi

Lisätiedot

Riitta Palovuori, riitta.palovuori@ppsotu.fi, puh. 044-7842621

Hinta

Tapahtuma on maksuton