Järjestöjen teemapäivät ja toiminnan esittelyt

Esittelypäivien tavoitteena on jakaa tietoa sairaalan asiakkaille ja henkilökunnalle:

• vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta
• edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta
• harrastus- ja virkistystoiminnasta
• ammattilaisten antamasta neuvonnasta ja tuesta
• koulutuksesta ja kuntoutuksesta

Esittelijänä voi toimia järjestön työntekijä tai vapaaehtoinen.

Kaikki esittäytymismahdollisuudet löydät tämän sivun reunavalikosta.

Antoisia esittelyjä!

Lisätietoa järjestökoordinaattorilta ja varaa samalla aika OLKA-pisteen järjestöesittelylle:
annamaija.saastamoinen(at)ppsotu.fi, 044 759 9744OLKA-toiminnan logo, jossa keskellä nimi OLKA

 

 Muokattu viimeksi: 02.12.2021