Koillisen kumppanit -hanke

Koillisen kumppanit -hanke on Stea:n rahoittama ja Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoima hanke (2018-2021). Hankeavustuksella on perustettu alueen yhdistysten ja eri yhteistyötahojen kanssa kumppanuustiimi, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on saada Kumppanuustalo Nuotalle tilat kuusamoon, jossa on kaikille yhdistystoimijoille tilaa toimia.

Olemme vuokranneet väliaikaiset tilat Kuusamon Osuusmeijeriltä ja suunnittelemme parhaillaan lopullisia tiloja yhdessä yhdistysten ja Kuusamon kaupungin kanssa. Yhdistykset ovat nimenneet tilan Kumppanuustalo Nuotaksi; Nuotta on matalankynnyksen paikka, yhdistyksille, ihmisille ja eri yhteistyö tahoille. Nuotassa yhdistykset voivat toimia itsenäisesti, omien toimintatapojen, arvojen ja resurssien mukaan kohderyhmilleen.

Hanke tarjoaa yhdistyksille tukea, tietoa ja resursseja toimintaan, sekä edistää myös yhdistysten ja eri yhteistyökumppanien verkostoitumista. Järjestämme yhdistystoimijoiden tarpeiden pohjalta koulutuksia, tapahtumia, virkistystoimintaa, retkiä, työnohjausta ja näkyvyyttä yhdistysten omassa Kellokas -lehdessä. Keräämme edellä mainittuihin toimintoihin vain välttämättömät tiedot, lue lisää tietosuojaselosteesta.

Koillismaalla toimii yhteensä 611 yhdistystä. Kuusamossa 346, Posiolla 124 ja Taivalkoskella 141 yhdistystä (PRH 3/2020). Koillisen kumppanit -hankkeessa on mukana yli 70 yhdistystä. Hankkeen toiminnan tavoitteena on edistää monin tavoin ihmisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, tasavertaisuutta yhdistämällä yhdistysten resursseja ja tukemalla niiden toimintaa. Toiminta on tarkoitettu kaikille yhdistyksille, toimialasta riippumatta.

Hankkeen työntekijöiden yhteystiedot löytyvät myös klikkaamalla tätä linkkiä

 


Muokattu viimeksi: 13.10.2020