Kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla Kuuden kokemustoimijan muodostama verkosto, piirroskuva.

Valtakunnalliseen kokemustoimintaverkostoon kuuluu 32 potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 650 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Järjestöt voivat hakea jäsenyyttä valtakunnalliseen verkostoon ja verkoston jäsenet voivat viedä järjestönsä kokemustoimijatietoja valtakunnalliseen kokemuspankkiin. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 Suomessa. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu yleensä järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät. Pohjois-Pohjanmaalla toimii Pohjois-Pohjanmaan ohjausryhmä.

Alla olevassa listassa on lueteltu järjestöt, joilla on kokemustoimijoita toiminnassaan mukana. Kaikki listan järjestöt eivät ole valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston  jäsenjärjestöjä. Kokemustoimijoita voi kysyä suoraan myös näistä järjestöistä kokemustoimijatehtävään.

Listaus järjestöistä, joilla on kokemustoimijoita/kokemusasiantuntijoita Pohjois-Pohjanmaalla

ADHD-liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Autismiliitto ry
Hengitysliitto ry
Hyvän mielen talo ry
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Invalidiliitto ry
Kuuloliitto ry
Kynnys ry
Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Mielenvireys ry
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Näkövammaisten liitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Parkinsonliitto ry
Psoriasisliitto ry
Reumaliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kipu ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Sydänliitto ry
Syömishäiriöliitto-SYLI ry 
Suomen Syöpäyhdistys ry
Uupuneet ry

Alla olevassa listassa on lueteltu järjestöt, jotka ovat valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston  jäsenjärjestöjä, mutta näillä järjestöillä ei ole kokemustoimijoita Pohjois-Pohjanmaalla. Kokemustoimijoita voi kysyä suoraan myös näistä järjestöistä kokemustoimijatehtävään. Kokemustoimija voi kauempaakin toimia etäyhteyksillä kokemustoimijatehtävässään.

Listaus jäsenjärjestöistä, joilla on kokemustoimijoita muualla Suomessa

Finfami
Keliakialiitto ry
Suomen Migreeniyhdistys ry

Tietoa kokemustoiminnasta muualla Pyöreä logo, jossa liekki sisällä ja ulkopuolella ympyrän muodossa teksti Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla.

Vuosina 2018-2020 Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksessä toimi Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hanke, josta saa lisätietoa paikallisesta kokemustoiminnnasta.

Kokemustoiminta Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Oulun yliopistollisen sairaalan kokemustoiminta koordinoituu OLKA-toiminnan kautta.

 Muokattu viimeksi: 18.01.2021