Kokemustoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

Valtakunnalliseen kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Järjestöt voivat hakea jäsenyyttä valtakunnalliseen verkostoon ja verkoston jäsenet voivat viedä järjestönsä kokemustoimijatietoja valtakunnalliseen kokemuspankkiin. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu yleensä järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät. Pohjois-Pohjanmaalla toimii Oulun seudun ohjausryhmä.

Kokemuspankissa olevat jäsenjärjestöt Pohjois-Pohjanmaalla

ADHD-liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Finnilco ry
Hengitysliitto ry
Hyvän mielen talo ry
Invalidiliitto ry
Kuuloliitto ry
Lihastautiliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Neuroliitto ry
Näkövammaisten liitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Parkinsonliitto ry
Psoriasisliitto ry
Suomen CP-liitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Kipu ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Syöpäyhdistys ry

Oppilaitokset

Ammattiopisto Luovi
Suomen Diakoniaopisto
Oulun ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö
PSK-Aikuisopisto
Vuolle Setlementti ry
Raudaskylän Kristillinen Opisto

Muut yhteistyökumppanit

Oulun seudun vammais- ja kansanterveystyön järjestöt ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry


Muokattu viimeksi: 18.12.2019