Oppilaitoksille

Kokemustietoa voidaan käyttää sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköissä ja täydennyskoulutuksessa muuta opetusta täydentämässä. Tarkoitus on myös viedä tietoa järjestöistä oppilaitoksiin ja vahvistaa yhteistyötä. Kokemuskouluttaja voi toimia opetusyksiköissä oppitunneilla ja luennoilla, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täydennyskoulutuksessa tai erilaisissa tilaisuuksissa.
Kokemuskoulutustoiminnan periaatteet
·        Kaikkien osapuolten sitoutuminen toimintaan on tärkeää.

·        Oppilaitos maksaa koulutuksen käyneelle kokemuskouluttajalle palkkion pidetystä kokemuspuheenvuorosta.

·        Oppilaitos vahvistaa määräajoin palkkion määrän. Palkkiosta peritään vero.

Miten mukaan toimintaan?

Oppilaitos solmii sopimuksen alueellisen kokemuskoulutusohjausryhmän kanssa. Sopimukseen kirjataan mm. kokemuskoulutustoiminnan periaatteet sekä kokemuskouluttajille maksettavan palkkion suuruus. Sopimuksen solmimisen jälkeen oppilaitoksen opettajat saavat listan alueellisista kokemuskouluttajista ja/tai tunnukset valtakunnalliseen kokemuskouluttajien rekisteriin.

Sopimusasioihin liittyen voi olla yhteydessä alueellisen ohjausryhmän puheenjohtajaan.

Vinkkejä opettajalle

 • Sovi kokemuskouluttajan kanssa kokemuspuheenvuorosta
 • Sovi luentoaika ja -paikka
 • Kysy kokemuskouluttajalta, miten hän toivoo opiskelijaryhmän valmistautuvan kokemuspuheenvuoroa varten, esimerkiksi tekemällä etukäteen kysymyksiä.
 • Kerro kokemuskouluttajalle opiskelijaryhmästä (ryhmän koko, opiskelijoiden ikä, opiskeltava aihe) ja opiskeltavasta kurssista (tunnin teema ja näkökulma, josta toivot kokemuskouluttajan puhuvan)
 • Kerro kokemuskouluttajalle, tuleeko samalle luentokäynnille muita kokemuskouluttajia ja kuinka paljon kokemuskouluttajalla on aikaa käytössä omaan esitykseensä. Sopikaa yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan.
 • Sovi kokemuskouluttajan kanssa, mitä laitteita (tietokone, nettiyhteys, dvd, musiikkisoitin tms.) hän tarvitsee esityksessään ja varaa ne paikalle
 • Anna kokemuskouluttajalle omat yhteystietosi.
 • Auta käytännön järjestelyissä luentokäynnillä
 • Toimita kokemuskouluttajalle tarvittaessa pysäköintilupa. Osalle kokemuskouluttajista liikkuminen on vaikeaa. Mene tarvittaessa vastaan pysäköintipaikalle.
 • Ohjaa ja tarvittaessa avusta kokemuskouluttaja luentotilaan
 • Auta tarvittaessa luokan järjestelyssä ja ohjaa laitteiden käytössä

Sovi kokemuskouluttajan kanssa palautteesta

Kokemuskouluttajat toivovat palautetta omasta esityksestään. He voivat kerätä itse kirjallista tai suullista palautetta opiskelijoilta ja opettajalta tai opettaja voi toimittaa palautetta jälkikäteen esim. sähköpostitse tai puhelimitse. Sovi kokemuskouluttajan kanssa palautekäytännöstä.

Sovi palkkiomenettelystä kokemuskouluttajan kanssa

 • Kokemuskouluttajille maksetaan palkkio oppilaitoksessa suoritetusta puheenvuorosta tai vastaavasta tilaisuudesta. Kokemuskouluttajan tulee hakea palkkiota siihen osoitetulla lomakkeella. Palkkion maksaa aina luennon tilannut oppilaitos. Palkkiosta peritään vero. Hakemuskaavakkeen mukaan liitetään verokortti.
 • Toimita kokemuskouluttajalle oppilaitoksessa käytössä oleva palkkionhakulomake (eri oppilaitoksissa erilaiset) ja neuvo tarvittaessa lomakkeen täytössä tai täydennä esim. luentoa koskevat tiedot

Muista ilmoittaa kokemuskouluttajan käynnistä

Opettajat raportoivat kokemuskouluttajien pitämistä koulutuksista alueelliselle ohjausryhmälle. Ilmoitathan siis heti koulutuksen jälkeen tiedot tällä lomakkeella:

Ilmoitus kokemuskouluttajan käynnistä

Oppilaitos tai muu organisaatio ilmoittaa tällä lomakkeella kokemuskouluttajan käynnistä.

Muokattu viimeksi: 24.04.2017