Kokemustoimijan tilaajalle

Koulutetut kokemustoimijat voivat olla mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa, henkilöstön kouluttamisessa, sekä sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa. Heitä voidaan myös tilata yksityisten palvelualojen yrityksiin edellä kuvattuihin tehtäviin. Lisäksi kokemustoimijat mm. pitävät puheenvuoroja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, osallistuvat erilaisiin työryhmiin, toimivat ammattilaisen työparina, ovat mukana hoito- ja palveluketjujen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä osallistuvat opinnäytetöiden ja tutkimusten haastatteluun. He voivat toimia myös yleisen tietoisuuden lisääjinä antaen haastatteluja ja tekemällä median kanssa yhteistyötä.

Keväällä 2020 on valmistunut tilaajille opas: Arjen kokemukset työni tueksi – opas kokemustoimijoiden tilaajille, missä on otettu huomioon perusasioita, mitä kokemustoimijan tilauksessa voi ottaa huomioon.

Kokemustoimijan hakeminen

Valtakunnallinen kokemustoimintaverkosto ylläpitää valtakunnallista kokemuspankkia, joka on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen. Kokemuspankin käyttö edellyttää tunnuksia, koska pankki sisältää salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja. Tunnuksia myönnetään julkisten tahojen (esim. sote- ja opetusyksiköiden) työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. Tunnukset kokemuspankkiin voi tilata: lauri.honkala@kokemustoimintaverkosto.fi.

Tilaaja voi etsiä sopivia koulutettuja kokemustoimijoita pankista esimerkiksi seuraavilla hakukriteereillä, tai niiden yhdistelmällä:

 • Diagnoosi
 • Järjestö
 • Maakunta tai paikkakunta
 • Elämäntilanne/-kokemus tai oire
 • Kokemustoimijat, jotka ovat suorittaneet kehittämis- ja vaikuttamisjatkokoulutuksen

Kokemustoimijoita voi tiedustella ja tilata myös suoraan järjestöistä tai Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla hankkeesta (2018-2020).

Vinkkejä tilaajalle

 • Sovi kokemustoimijan kanssa kokemustehtävästä
 • Sovi ajankohta ja paikka
 • Kerro kokemustoimijalle toimeksiannon sisällöstä ja tehtävän edellyttämistä etukäteisvalmisteluista
 • Kerro kokemustoimijalle kuinka paljon kokemustoimijalla on aikaa käytössä tehtäväänsä. Sopikaa yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan.
 • Sovi kokemustoimijan kanssa, mitä laitteita (tietokone, nettiyhteys, dvd, musiikkisoitin tms.) hän tarvitsee esityksessään ja varaa ne paikalle.
 • Anna kokemustoimijalle omat yhteystietosi.
 • Auta käytännön järjestelyissä ja ota huomioon mahdolliset esteettömyysvaatimukset
 • Toimita kokemustoimijoilla tarvittaessa pysäköintilupa. Osalle kokemustoimijoille liikkuminen on vaikeaa. Mene tarvittaessa vastaan pysäköintipaikalle.
 • Ohjaa ja tarvittaessa avusta kokemustoimija paikalle.
 • Varaa riittävästi aikaa loppukeskusteluun

Palautteen antaminen

Kokemustoimijat toivovat palautetta omasta esityksestään. Osallistujat voivat antaa suullista ja/tai kirjallista palautetta kokemustoimijalle täyttämällä kokemustoimintaverkoston itselle sopivan palautelomakkeen. Kokemustoimija arvioi omaa suoriutumisestaan tehtävästään kokemustoimintaverkoston itsearvointilomakkeella.

Keskustele palkkio- ja kulukorvauksesta

Jokaisella kokemustoimijalla ja hänen taustaorganisaationsa työntekijällä on mahdollisuus tapauskohtaisesti sopia tilaajatahon kanssa palkkiosta ellei tilaajalla ole sovittuja palkkioluokitusta. Joillakin erilaisilla organisaatiolla kuten oppilaitokset ja sairaalat, on omia linjauksia palkkioista, joita he maksavat kokemustoimijoille. Vähimmäisedellytyksenä kuitenkin on, ettei kokemustoimijalle aiheudu tehtävästä kuluja, vaan matka- ja ruokailu yms. kulut korvataan tilaajan puolesta. Kokemustoimija voi halutessaan myös kieltäytyä palkkiosta, joka on veronalaista tuloa.

 

 


Muokattu viimeksi: 27.05.2020