Tilaajan opas

Arjen kokemukset työni tueksi - opas kokemustoimijoiden tilaajille, oppaan kansikuva

Oulun ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija teki opinnäytetyönään oppaan kokemustoimijoiden tilaajille Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeelle. Oppaan suunnittelu ja toteutus työstettiin työryhmissä, joihin osallistui eri järjestöjen työntekijöitä ja kokemustoimijoita.

Kuvituksen oppaaseen on tehnyt Tytti Karjalainen Kulttuurivoimalasta. Arjen kokemukset työni tueksi – opas kokemustoimijoiden tilaajille on tarkoitettu ensisijaisesti niille kokemustoimijoiden tilaajille, joilla ei ole aiempaa kokemusta kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntämisestä. Ne toimijat, jotka hyödyntävät jo kokemustoimijoita työssänsä, voivat käyttää opasta tilauksen tarkistuslistana. Opas hyödyttää myös kokemustoimijoita, jotka voivat halutessaan kerrata tehtävään valmistautumiseen liittyviä asioita ja tehtävän jälkeisiä toimenpiteitä.Muokattu viimeksi: 24.05.2021