Kokemuskouluttajille

Kokemuskouluttajat ovat pitkäaikaissairaita tai vammaisia tai heidän läheisiään. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta, sairastamisesta, vammautumisesta tai erilaisista elämän kriiseistä selviytymisestä.

Kokemuskouluttajana toimiminen antaa mahdollisuuden jakaa omaa kokemustietoa tuleville ammattilaisille tai jo ammatissa toimiville. Kokemuskouluttaja pääsee vaikuttamaan tulevien ammattilaisten asenteisiin ja heidän valmiuksiinsa kohdata asiakkaita ja potilaita työssään. Kokemuskoulutustoiminnassa voi myös kehittää omia esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.

Kokemuskouluttaja tekee samalla omaa taustayhdistystään ja sen toimintaa tunnetuksi. Kokemuskouluttaja jakaa tietoa vertaistuesta ja yhdistysten toiminnasta.

Miten mukaan toimintaan?

Kokemuskouluttajat käyvät oppilaitoksissa pitämässä omaan kokemustietoonsa perustuvia alustuksia tai osallistuvat muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. He kertovat opiskelijoille esimerkiksi sairaudestaan, saamastaan hoidosta, palveluista tai kuntoutuksesta. Lisäksi he voivat kertoa tarinansa erilaisissa järjestöjen tai työyhteisöjen tilaisuuksissa.

Kokemuskouluttajalle maksetaan palkkio luentokäynneistä. Palkkiot ja korvaukset vaihtelevat oppilaitoksittain, mutta tavoitteena on maksaa kokemuskouluttajan kulut.

Kokemuskouluttajiksi haluaville järjestetään koulutusta, joka antaa perusvalmiudet kokemuskouluttajana toimimiseen. Kokemuskouluttajaverkostoon pääsevät mukaan koulutuksella pätevöityneet kokemuskouluttajat.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä oman sairausryhmäsi järjestöön tai alue- tai paikallisyhdistykseen ja kerro kiinnostuksestasi toimintaa kohtaan.

Mitä tietoa kuulijoille?

Alla on listattu esimerkkejä, joita voit käyttää omaa kokemuspuheenvuoroa rakentaessasi. Muista sopia tilaisuuden järjestäjän kanssa, millaisesta teemasta olet menossa puhumaan. Voit pyytää heitä tutustumaan etukäteen aiheeseen, esimerkiksi järjestön nettisivuihin. Kokemuspuheenvuoron rajaaminen auttaa pysymään aiheessa ja aikataulussa.

Ensitieto
·        Miten koit sairastumisen/vammautumisen/kriisin alkuvaiheen?

·        Miten ensitieto toteutui kohdallasi ja mitä odotit ammattilaiselta?

·        Millaista tietoa ammattilaiset tarvitsevat sairaudestasi/vammastasi, jotta koet tulleesi ymmärretyksi?

Arjessa selviytyminen
·        Miten arki saadaan sujumaan? Konkreettisia esimerkkejä.

·        Minkälaisia ratkaisuja olet kehittänyt arkeen?

·        Miten ammattilainen voi tukea arjessa selviytymistä?

·        Mikä on vertaistuen merkitys?

Ammattitaitoinen työntekijä
·        Millaisia valmiuksia odotat asiakkaana sosiaali- ja terveysalan työntekijältä?

·        Millaista yhteistyötä olet tehnyt eri ammattilaisten/moniammatillisen verkoston kanssa

·        Evästyksiä tuleville ammattilaisille tai jo ammatissa toimiville

Asiakkaan kohtaaminen
·        Oletko tullut kuulluksi ja ymmärretyksi? Miten?

·        Miten työntekijän tulisi kohdata asiakas?

·        Mistä hyvä vuorovaikutussuhde rakennetaan?

·        Mitä tukea ja palveluita sinulle on tarjottu? Ovatko yksilölliset tarpeesi otettu huomioon?

·        Miten osallistuit hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun?

Kokemuskoulutustoiminnasta raportoiminen

Kokemuskouluttajat raportoivat pitämistään koulutuksista alueelliselle ohjausryhmälle. Ilmoitathan siis pitämiesi koulutusten tiedot heti koulutuksen jälkeen tällä lomakkeella:

Kokemuskouluttajan ilmoitus koulutuksesta

Kokemuskouluttaja ilmoittaa tällä lomakkeella pitämästään koulutuksesta Oulun seudun kokemuskoulutuksen ohjausryhmälle.

Muokattu viimeksi: 24.04.2017