Kokemustoimijoille

Kokemustoimijat ovat pitkäaikaissairaita tai vammaisia tai vammautuneita tai heidän läheisiään. Heillä on omakohtaista kokemusta sairaudesta, sairastamisesta, vammautumisesta tai erilaisista elämän kriiseistä selviytymisestä. Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä suurelle yleisölle.

Kokemustoimija jakaa omaa kokemustietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisille, ammattiin valmistuville, mutta myös muille palvelualojen toimijoille. Kaikki jotka toimivat tai opiskelevat sote-alan ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla hyötyvät asiakkaan/potilaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä. Kokemustoimija tekee samalla omaa taustayhdistystään ja sen toimintaa tunnetuksi.

Kokemustoiminnassa voi myös kehittää omia esiintymis- ja vuorovaikutustaitojaan.

Miten mukaan toimintaan?

Kokemustoimijat käyvät oppilaitoksissa pitämässä omaan kokemustietoonsa perustuvia alustuksia tai osallistuvat muulla tavoin tulevien ammattilaisten opetukseen. He kertovat opiskelijoille esimerkiksi sairaudestaan, saamastaan hoidosta, palveluista tai kuntoutuksesta. Lisäksi he voivat kertoa tarinansa erilaisissa järjestöjen tai työyhteisöjen tilaisuuksissa.

Kokemustoimijoille suositellaan maksettavaksi palkkio tehtävästä. Palkkiot ja korvaukset vaihtelevat tilaajatahon ohjeistusten mukaan, mutta tavoitteena on maksaa kokemustoimijan kulut.

Kokemustoimijaksi haluaville järjestetään koulutusta, joka antaa perusvalmiudet kokemustoimijana toimimiseen. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä omaan sairaus- tai vammaisryhmäsi järjestöön tai alue- tai paikallisyhdistykseen ja kerro kiinnostuksestasi toimintaa kohtaan.

Mitä tietoa kuulijoille?

Alla on listattu esimerkkejä, joita voit käyttää omaa kokemuspuheenvuoroa rakentaessasi. Muista sopia tilaisuuden järjestäjän kanssa, millaisesta teemasta olet menossa puhumaan. Voit pyytää heitä tutustumaan etukäteen aiheeseen, esimerkiksi järjestön nettisivuihin. Kokemuspuheenvuoron rajaaminen auttaa pysymään aiheessa ja aikataulussa.

Ensitieto
·        Miten koit sairastumisen/vammautumisen/kriisin alkuvaiheen?

·        Miten ensitieto toteutui kohdallasi ja mitä odotit ammattilaiselta?

·        Millaista tietoa ammattilaiset tarvitsevat sairaudestasi/vammastasi, jotta koet tulleesi ymmärretyksi?

Arjessa selviytyminen
·        Miten arki saadaan sujumaan? Konkreettisia esimerkkejä.

·        Minkälaisia ratkaisuja olet kehittänyt arkeen?

·        Miten ammattilainen voi tukea arjessa selviytymistä?

Ammattitaitoinen työntekijä
·        Millaisia valmiuksia odotat asiakkaana sosiaali- ja terveysalan työntekijältä?

·        Millaista yhteistyötä olet tehnyt eri ammattilaisten/moniammatillisen verkoston kanssa

·        Evästyksiä tuleville ammattilaisille tai jo ammatissa toimiville

Asiakkaan kohtaaminen
·        Oletko tullut kuulluksi ja ymmärretyksi? Miten?

·        Miten työntekijän tulisi kohdata asiakas?

·        Mistä hyvä vuorovaikutussuhde rakennetaan?

·        Mitä tukea ja palveluita sinulle on tarjottu? Ovatko yksilölliset tarpeesi otettu huomioon?

·        Miten osallistuit hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun?

 


Muokattu viimeksi: 17.12.2019