Sinustako järjestöystävällinen ehdokas?

Olisitko valmis sitoutumaan Pohjois-Pohjanmaan järjestöjen yhteisten maakuntavaalitavoitteiden edistämiseen? Tutustu tavoitteisiin tarkemmin alta ja sitoudu tavoitteiden edistämiseen ilmoittamalla tietosi täällä!

Maakunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina

Eri alojen järjestöjen monipuolinen toiminta vapaaehtoistoiminnasta ammatilliseen toimintaan ja palvelutuotantoon tulee kirjata maakuntastrategiaan tai erilliseen kansalaisyhteiskuntastrategiaan.

Palvelustrategiassa sekä liikelaitoksen toimintasuunnitelmassa tulee näkyä maakunnan sekä maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden tuottajien tiivis yhteistyö järjestöjen kanssa.

Järjestöjen kanssa tehtävällä yhteistyöllä tulee maakunnassa olla toimivat ja avoimet rakenteet: Maakunnallinen järjestöneuvottelukunta toimii järjestöjen maakunnallisena edustuksellisena elimenä. Maakunnassa on nimetty järjestöyhdyshenkilö, joka kutsuu maakunnalliset järjestötoimijat säännöllisesti koolle ja toimii yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa.

Maakunta tukee järjestötoimintaa tilojen ja avustusten avulla

Maakunta, kunnat ja järjestöt sopivat yhdessä, miten järjestöjen toimintaedellytyksiä maakunta- ja kuntatasolla tuetaan.

Järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllistä kaikille avointa ja maksutonta toimintaansa, kuten neuvontaa ja vertaistukea, maakunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen yhteydessä. Tätä varten maakunta tarjoaa liikelaitoksen tiloja sekä velvoittaa palveluntuottajat tarjoamaan tilojaan järjestöjen käyttöön maksutta.

Maakunta maksaa järjestöavustuksia järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan turvaamiseksi. Avustustaso on kansalaisten palvelutarpeisiin nähden riittävä. Valtakunnallisesti vertailtuna avustustaso on keskimääräinen tai keskimääräistä parempi.

Maakunta mahdollistaa kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumisen

Kansalaisten osallisuuteen liittyvät asiat tulee kirjata maakuntastrategiaan tai erilliseen kansalaisyhteiskuntastrategiaan. Kansalaisten aloite- ja vaikuttamiskanavat maakunnassa tulee kuvata selkokielellä.

Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus osallistua maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden kehittämiseen. Maakunnan tulee joko itse tai kuntien avulla kerätä kansalaisilta ja järjestöiltä kokemustietoa maakunnalliseen hyvinvointikertomukseen.

Maakunnan tulee tiedottaa kansalaisille järjestöjen yleishyödyllisestä toiminnasta. Järjestötoiminta tulee myös asiakassuunnitelmatasolla integroida osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Maakunnan järjestämisvastuulla olevissa palveluissa tulee hyödyntää maakunnallista järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sivusto ihimiset.fi:tä asiakkaiden ohjaamisessa järjestötoimintaan.

Tutustu myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n maakuntavaaliteeseihin täältä!


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 08.03.2018