Tilat ja avustuksetAvustukset-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan liittyenTilat-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan liittyen

Järjestötoimintaa tukeva kunta tai maakunta

  • tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja sekä
  • maksaa järjestöavustuksia, joiden avulla pienetkin järjestöt voivat keskittyä perustehtäväänsä varainhankinnan sijaan.

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat tarjoavat järjestöjen käyttöön tiloja. Yleishyödylliseen, kaikille avoimeen ja maksuttomaan toimintaan kunnan ja maakunnan sekä maakunnan velvoittamana palveluntuottajien tulisi tarjota tilat järjestöjen käyttöön maksutta.

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksavat järjestöille avustuksia. Tulevan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan järjestöavustuksista ei ole vielä tietoa. Avustusten maksaminen ja niiden kerääminen pois tilamaksujen muodossa ei motivoi järjestöjä toiminnan järjestämiseen. Järjestöjen toimintaedellytysten tukemista kannattaakin kunnassa ja maakunnassa miettiä kokonaisuutena – tietysti yhdessä järjestöjen kanssa.

Miksi kuntien kannattaa tukea järjestöjen perustoimintaa?

  • Järjestöjen (mm. sote-, liikunta- ja kulttuurijärjestöt) tuottama toiminta on hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja hyödyttää kaikkia kuntalaisia
  • Järjestöjen tuottama toiminta on usein sellaista, johon kunnilla ei ole henkilöstö- eikä taloudellisia resursseja (esimerkiksi monipuolinen vapaa-ajan toiminta: harrastusmahdollisuudet, kerhot, erityisryhmien kokoontumiset, vertaistuki, kulttuuritarjonta, elämykset)
  • Monipuolinen järjestötoiminta on kunnan vetovoimatekijä ja se tuottaa elinvoimaa ja näkyvyyttä kunnalle mm. tapahtumien ja tilaisuuksien muodossa kuntalaisille ja matkailijoille
  • Järjestöt tuottavat kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijatietoa ja osaamista ja tavoittavat usein sellaisia palveluiden käyttäjiä ja heidän edustajiaan, joilta ei muuten välttämättä saada tietoa kunnan palveluiden kehittämiseen. Kokemustiedon kerääminen tuottaa ajankohtaista ruohonjuuritason tietoa eri kohderyhmistä, jota voidaan hyödyntää kunnan toimintaa kehitettäessä.
  • Järjestöjen omalle jäsenistölleen tarjoama vertaistuki, tiedotus ja neuvonta on merkityksellistä ennaltaehkäisevää työtä ja koko kunnan etu
  • Järjestöt toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin ja pelkästään sote-järjestöissä tehdään vuosittain 21 000 henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 13.06.2018