OsallisuusOsallisuus-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjassa

Osallisuutta tukeva kunta ja maakunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen mm.

  • lakisääteisten elimien (nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot),
  • kansalaisraatien ja
  • palautejärjestelmien avulla.

Maakuntauudistuksen toteuduttua kunnat saavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen rahoitusta toimintansa ja sen vaikuttavuuden perusteella. Rahoitusperusteissa on mainittu mm. kuntalaisten osallistaminen esim. asiakasraatien tai muiden osallisuusfoorumien avulla.

Osallisuutta lisäävät myös järjestöyhteistyön toimintatavat ja toimintaedellytysten tukeminen sekä kokemustiedon hyödyntäminen johtamisessa. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää heikoimmassa asemassa olevien osallisuuteen.

Osallisuustyöhön liittyvää tietoa ja toimintamalleja löytyy mm. THL:n sivuilta.Muokattu viimeksi: 14.05.2018