OsallisuusOsallisuus-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjassa

Osallisuutta tukeva kunta ja maakunta mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen mm.

  • lakisääteisten elimien (nuorisovaltuustot sekä vanhus- ja vammaisneuvostot),
  • kansalaisraatien ja
  • palautejärjestelmien avulla.

Osallisuutta lisäävät myös järjestöyhteistyön toimintatavat ja toimintaedellytysten tukeminen sekä kokemustiedon hyödyntäminen johtamisessa. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää heikoimmassa asemassa olevien osallisuuteen.

Osallisuustyöhön liittyvää tietoa ja toimintamalleja löytyy mm. THL:n sivuilta.

Esimerkiksi Utajärvellä on huomioitu hyvin järjestöjen osallisuus kunnan toiminnassa: elinvoimavaliokuntaan on nimetty Utajärven yhdistysagentit edustamaan järjestökenttää. Lisätietoa Utajärven kunta-järjestöyhteistyöstä löydät tästä.


Muokattu viimeksi: 06.05.2019