Kokemuksen hyödyntäminenKokemusosaaminen-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan liittyen

Järjestöystävällinen kunta ja maakunta kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluidensa

  • suunnittelussa,
  • toteuttamisessa ja
  • arvioinnissa.

Kysymällä kokemuksia järjestöiltä saadaan tietoa palveluista myös niiden asukkaiden osalta, jotka eivät itse vastaa kyselyihin tai osallistu kunnan tai maakunnan järjestämiin tapahtumiin.

Maakuntauudistuksen toteuduttua kunnat saavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen rahoitusta toimintansa ja sen vaikuttavuuden perusteella. Rahoitusperusteissa on mainittu mm. järjestöjen ottaminen mukaan laajan hyvinvointikertomuksen valmisteluun. Oulussa on kaupungin ja järjestöjen yhteistyöllä kehitetty toimintamalli, jossa kansalaisten ja järjestöjen kokemuksia selvitetään kyselyn avulla. Toimintamalli löytyy Innokylästä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelussa testataan kokemustiedon keräämistä ”joogaajakuvan” avulla. Lisätietoa löytyy POPmaakunnan sivulta.

Kunnan palveluiden kehittämisessä voidaan hyödyntää myös kokemustoimijoita. Kokemustoimija eroaa tavallisesta kuntalaisesta siten, että hän sitoutuu palveluiden kehittämiseen osallistumalla mm. kokouksiin. Kokemustoimijoita voidaan nimittää mm. kokemuskouluttajiksi, kokemusasiantuntijoiksi tai kehittäjäasiakkaiksi. Yleensä kokemustoimijoille maksetaan palkkio tai kulukorvaus.

Kokemustoimintaa kehitetään Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa.Muokattu viimeksi: 25.01.2019