Järjestöyhteistyön toteuttaminenYhteistyö-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan liittyen

Kumppanuuteen panostava kunta ja maakunta

  • nimeää järjestöyhdyshenkilön ja
  • kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle keskustelemaan asukkaiden hyvinvoinnista sekä järjestötoiminnan haasteista kunnassa tai maakunnassa.

Järjestöyhdyshenkilönä toimii usein sellainen henkilö, joka käytännössä muutenkin tekee tiivistä yhteistyötä joko oman alansa järjestöjen tai laajemmin järjestökentän kanssa. Järjestöyhdyshenkilöllä tulisi olla tiiviit suhteet kunnan tai maakunnan johtoryhmään järjestöyhteistyön resurssien ja toteuttamisen varmistamiseksi. Sama henkilö voi toimia myös kunnan tai maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorina.

Järjestöt olisi hyvä kutsua koolle vähintään kahdesti vuodessa. Yhdistysiltojen aiheina voivat olla mm. asukkaiden hyvinvointiin liittyvät voimavarat ja haasteet, järjestöjen toimintaedellytykset sekä käytännön yhteistyö kunnan tai maakunnan ja järjestöjen välillä. Järjestöyhdyshenkilön lisäksi illoissa olisi hyvä olla keskeiset järjestöyhteistyötä käytännössä tekevät henkilöt paikalla. Yhdistysiltojen toteuttamisessa voi hyödyntää myös jotain testattua ja hyväksi havaittua toimintamallia, esim. kumppanuuspöytää.

Kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäjinä toimii Pohjois-Pohjanmaalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja. Yhdistysagentit kouluttaa ja heitä tukee Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke. Hanke on myös julkaissut käsikirjan (2019) kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja vapaaehtoisten yhdistysagenttien työn tueksi. Käsikirjaa pääset selailemaan tästä: yhdistysagentin ja järjestöyhdyshenkilön käsikirja.

Pohjois-Pohjanmaalla toimii maakunnallinen järjestöneuvottelukunta Pohjois-Pohjanmaan liiton alla. Neuvottelukunnan kokoonpano ja kokousasiakirjat löytyvät maakuntaliiton sivuilta.

 


Muokattu viimeksi: 13.06.2019