Järjestötoiminnasta viestiminenViestintä-ikoni Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjaan liittyen

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä kunta ja maakunta viestii järjestötoiminnasta mahdollistaen näin asukkaidensa osallistumisen heidän hyvinvointiaan tukevaan toimintaan. Yhdistystoimintaan liittyvät tiedot on kunnan tai maakunnan nettisivuilla hyvä koota yhden sivun alle.

Kunta tai maakunta voi hyödyntää viestinnässä ihimiset.fi -palvelua ottamalla järjestöjen

  • yhteystiedot
  • toiminnat
  • tapahtumat ja/tai
  • vapaaehtoistehtävät

nettisivuilleen avoimen rajapinnan kautta. Tätä mahdollisuutta on hyödynnetty esim. Oulun kaupungin lapsiperheiden toimintakalenterissa.

Ministeri Saarikon asettama selvityshenkilö Tuija Brax suosittaa järjestöjen asemaan liittyvässä väliraportissaan, että maakuntauudistuksen jälkeen maakunnan ja kuntien on osattava hyte-kertomuksissaan tunnistaa maakunnassa/kunnassa toteutettavat järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot. Maakunnan liikelaitoksen ja sote-keskusten on myös osattava neuvoa asiakkaitaan järjestöjen toiminnan pariin.

Yhdistystoimijoita koulutetaan kunnissa vuosien 2018-2020 aikana ihimiset.fi -palvelun käyttöön. Koulutukset löytyvät täältä!

Ihimiset.fi on osa valtakunnallista järjestötoiminnan verkkopalvelua toimeksi.fi. Lisätietoa avoimesta rajapinnasta löytyy toimeksi.fi -sivulta.Ihimiset.fi-verkkopalvelun logoMuokattu viimeksi: 25.01.2019