Järjestöystävällinen kunta ja maakunta

  1. mahdollistaa asukkaiden aktiivisen osallistumisen,
  2. tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina,
  3. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle,
  4. tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja,
  5. maksaa järjestöavustuksia,
  6. kerää ja hyödyntää asukkaiden kokemuksia palveluissaan sekä
  7. viestii järjestötoiminnasta asukkaille.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut kunnille suosituksen järjestöyhteistyöhön. Kunnat voivat arvioida omaa edistymistään järjestöystävällisyydessä teettämällä järjestöystävällisen kunnan testiä yhdistyksillä esim. yhdistysilloissa.  Kuntien järjestöystävällisyyttä voidaan selvittää myös vuosittain toteutettavalla kunnan järjestöyhteistyön kartoituksella.


Muokattu viimeksi: 23.03.2020