Organisaatio

Kumppanuuskeskuksen toimijoiden ja muiden alueen yhteistyökumppaneiden sopimuksellisen yhteistyön ja -toiminnan taustalla on tukirakenne, jossa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry sekä Oulun kaupunki.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys vastaa Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen toiminnasta sekä kumppaneiden arjen tukipalveluista. SOSTE ja Oulun kaupunki toimivat Kumppanuuskeskuksen yhteistyörakenteiden tukena.

Linkki:

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry


Muokattu viimeksi: 19.11.2018