Historia

Kumppanuuskeskuksen juuret juontavat vuoteen 1992, jolloin neljä Oulussa toiminutta kansanterveys- ja vammaisjärjestöä siirsivät toimintansa erillisistä tiloista yhteisiin toimitiloihin Pakkahuoneenkatu 21:een.

Ajatus yhteisestä toimipisteestä ja työyhteisöstä kiinnosti niin paljon, että 1994 jo kahdeksan toimijatahoa oli saanut työtilat samasta osoitteesta.

Keskuksen toinen alkujuuri löytyy 1994 käynnistyneestä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton yhteisestä kehittämishankkeesta, Hyvinvoinnin verkostot -projektista. Projektin aloitteesta syntyi ajatus kansalaistalosta – paikasta missä julkinen sektori, järjestöt ja vapaa kansalaistoiminta kohtaisivat toisensa tasaveroisina kumppaneina.

1997 Asemakadulla toiminut piste nimettiin Kumppanuuskulmaksi. Kumppanuuskeskus sai nimensä 1999 nimikilpailun tuloksena sijaitsessaan Taka-Lyötyllä. Kumppanuuskeskus muutti syksyllä 2006 Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kortteliin Isokadulle.

Kumppanuuskeskus muutti Etu-Lyöttyyn nykyiseen toimipisteeseen alkuvuonna 2016. Kansankadun lähes neljänkymmenen toimijan lisäksi Isokadun sivutoimipisteessä on muutamia Kumppanuuskeskuksen toimijoita.


Muokattu viimeksi: 15.06.2018