Arvot

Inhimillisyys ja ihmisen kunnioittaminen

Kumppanuuskeskuksessa painotetaan ihmisen universaalia ja luovuttamatonta oikeutta olla ihminen. Ihmisten erilaisuus sekä heidän tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa ovat rikkaus, joita hyödynnetään yhteisen hyvän kehittämisessä. Jokaista tarvitaan sellaisena kuin hän on! Kumppanuuskeskus on myös julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Kansalaislähtöisyys ja edelläkävijyys

Kansalaislähtöisyys merkitsee jokaisen toimijan yksilöllisten tarpeiden kuulemista ja luovuuden huomioimista. Yksilö omassa arjessaan on keskeinen ja yksilöt ovat keskenään tasa-arvoisia maailmankansalaisia. Kansalaisista nousevat toiminnan tarkoitus sekä vapaaehtoisuuden voimavarat.

Kumppanuuskeskuksen vahvuus tulevaisuuden tekemisessä on välitön vuorovaikutus kansalaisten kanssa ja yhteiskunnallisten muutosten ennakointi. Toimimme yhteiskunnan omatuntona ja teemme tulevaisuutta yhdessä kansalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa hyvän arjenelämän saavuttamiseksi.

Kumppanuus ja tasavertaisuus

Erilaisia toimijoita yhdistävä tavoite on ihmisten hyvinvointi. Kumppanuuteen sisältyy itsenäisten toimijoiden tasavertaisuus, keskinäinen luottamus ja kunnioitus sekä sitoutuminen kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Kokemuksellinen asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen ovat ihmisen hyvinvoinnin kannalta yhtä merkittäviä.


Muokattu viimeksi: 15.06.2018