Järjestöesittelyt

Esittelypäivien tavoitteena on jakaa tietoa sairaalan asiakkaille ja henkilökunnalle:

• vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta
• edunvalvonnasta ja vaikuttamistoiminnasta
• harrastus- ja virkistystoiminnasta
• ammattilaisten antamasta neuvonnasta ja tuesta
• koulutuksesta ja kuntoutuksesta

Esittelijänä voi toimia järjestön työntekijä tai vapaaehtoinen.

Kaikki esittäytymismahdollisuudet löydät tämän sivun reunavalikosta.

Antoisia esittelyjä!

 

Lisätietoa järjestökoordinaattorilta: terhi.niemela(at)ppsotu.fi, 044 759 9744

 

järjestöpiste Kaiun ja Olkan logot

 

 


Muokattu viimeksi: 14.03.2019