Menetelmiä ryhmätoimintaan

Tälle sivulle on koottu erilaisia menetelmiä ryhmätoimintaan:

Yleisiä menetelmiä ryhmätoimintaan

 • Innokylän koottuja menetelmiä ideoinnin ja suunnittelun tueksi (innokyla.fi)
  Innokylän sivuille on koottu menetelmiä käytännöllisine sovellusohjeineen vaihe vaiheelta
 • Fasilitaattorin käsikirja – Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn (pdf, globaalikasvatus.fi)
  Oppaan tavoitteena on rohkaista järjestöjä ja ryhmiä käyttämään arvostavia ryhmätyökaluja ja fyysistä liikettä toiminnan ideointiin, suunnitteluun ja arviointiin. Oppaan ryhmämenetelmät on valittu erityisesti sillä silmällä, että ne vastaavat vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen ja ryhmien tarpeisiin. Ne ovat helppoja, lyhytkestoisia eikä niiden toteuttaminen vaadi kalliita tarvikkeita.
 • Menetelmiä kouluttajille ja ohjaustyötä tekeville (tevere.fi)
  Tevere on koonnut sivuilleen lyhyitä kuvauksia erilaisista menetelmistä, jotka soveltuvat monenlaiseen työskentelyyn myös yhdistyksissä.
 • Osallisuusmenetelmiä (https://www.jelli.fi)
  Sivulle on koottu eri tilanteisiin ja tarkoituksiin sopivia menetelmiä ja linkkejä menetelmäoppaisiin.
 • Avain osallisuuteen. Menetelmiä ryhmätoimintoihin, osa 2. (pdf, http://www.valli.fi)
  Vallin julkaisussa on liki kuusikymmentä menetelmää ryhmien käyttöön. Julkaisussa tuodaan esiin keinoja, joilla menetelmiä ja ryhmien toimintaa voidaan rikastuttaa.
 • Osallistava menetelmät – tuki- ja virikeaineisto (pdf, www.ksl.fi)
  KSL:n oppaaseen koottu tietoa osallistavista menetelmistä yhdistysten ja erilaisten ryhmien toimintaan.
 • Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun (pdf, docplayer.fi)
  Itellan Työhyvinvointisäätiön oivallinen opas työyhteisöissä hyödynnettäviin osallistaviin menetelmiin liittyen esimerkiksi palavereihin, ryhmätyöskentelyyn, sekä toiminnan yleiseen kehittämiseen.
 • Innostu! Innosta! Eväitä osallistavaan yhteistyöhön (pdf, www.fingo.fi)
  Osallistavan asenteen ja menetelmien käyttöön liittyvä KEPAn julkaisema opas, johon on koottu helppolukuista perustietoa osallisuudesta, osallistavasta toiminnasta sekä erilaisista osallistavista menetelmistä.
 • Taidelähtöiset menetelmät identitettityön tukena–oppimisopas (pdf, kansalaisfoorumi.fi)
  Kansalaisfoorumin julkaisema opas on ohjaajien työkalu ja virikeaineisto. Opas kokoaa taidelähtöisiä menetelmiä, joita voi käyttää ryhmäläisten itsetuntemuksen tukemisessa turvallisesti ja luontevana osana ryhmän perustoimintaa.
 • Vahvuuskortit (mielenterveysseura.fi)
  Suomen Mielenterveysseuran vahvuuskortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Vahvuuskorttien tarkoitus on helpottaa vahvuuksista keskustelemista ja lisätä myönteistä itsetuntemusta.
 • Luontoelämyspolku – ohjaajan opas (pdf, voimaavanhuuteen.fi)
  Ikäinstituutin julkaisussa esiteltävän luontoelämyspolun voi toteuttaa missä tahansa lähellä sijaitsevassa viherympäristössä, esimerkiksi puistossa, pihassa tai metsikössä. Palvelutalot, taloyhtiöt, järjestöt, seurakuntaja muut yhteisöt voivat järjestää oman tai yhteisen Luontoelämyspolun. Myös eri sukupolvet voivat lähteä yhdessä ulos polulle. Luontoelämyspolulla kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään välillä erilaisia harjoituksia tehtäväkorttien innoittamana. Tutustu korttteihin (pdf, voimaavanhuuteen.fi).
 • Luontosivusto (luontosivusto.fi)
  Luontosivusto tarjoaa sinulle elämyksiä, tietoa ja tekemistä luonnon parissa. Sivustolle on yhteiskehitetty omaishoitoperheiden kanssa sisältöjä, jotka mahdollistavat hengähdyksen luonnon parissa, sisätiloissa.
 • Maaseutuliiton menetelmäpankista löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja monenlaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen (msl.fi)
  Voit hakea ideoita sekä miettiä uusia tapoja tutustumiseen, ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen.

Menetelmiä lasten ja nuorten ryhmätoimintoihin

 • Tunne- ja kaveritaitokortit (mielenterveysseura.fi)
  Suomen mielenterveysseuran Alakouluikäisille suunnattujen tunne- ja kaveritaitokorttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisua sekä vuorovaikutustaitoja.
 • Tehtäväkortit (mll.fi)
  Palvelusta löydät tehtäväkortteja, joita voit hyödyntää laajalti opetuksessa ja nuorisotyössä. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus.
 • Kulttuurin vuosikello (kulttuurinvuosikello.fi)
  Palveluun on koottu materiaaleja ja vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi.
 • Leikkipankki (leikkipaiva.fi)
  Leikkipankista löydät leikkejä ja vinkkejä hauskaan yhdessäoloon lapsille, nuorille ja kaikenikäisille.
 • STOP-turvallisuuspeli haastaa nuoret pohtimaan arjen turvallisuutta ja kaveritaitoja (intermin.fi, arjenturvallisuus.fi)
  STOP-peli eli Sisäisen turvallisuuden opetuspeli on digitaalinen korttipeli, joka löytyy osoitteesta www.arjenturvallisuus.fi. Yläkoululaisille suunnatun STOP-pelin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä sisäisestä turvallisuudesta ja antaa valmiuksia toimia hankalissa turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa.

Menetelmiä ikäihmisten kanssa työskentelyyn ja ryhmätoimintaan

 • Seniori hyvinvointireenit – hyvää mieltä ja oloa ryhmästä – opas ohjaajille (pdf, mielenterveysseura.fi)
  Seniori Hyvinvointitreenien ohjaajan opas on tarkoitettu ikäihmisten mielen hyvinvointia ja virkistystä tukevaan ryhmätoimintaan.
  Seniori Hyvinvointitreeni -mallia on kehitetty Suomen Mielenterveysseura Mirakle hankkeessa (2012–2016) yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa.
 • Vahvike – aineistoa ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen (vahvike.fi)
  Vanhustyön keskusliiton Vahvike.fi aineistopankki on luotu ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten viriketoimintaa varten. Aineistoa ja menetelmiä voivat käyttää erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajat sekä yksittäiset ihmiset. Vahvike sopii myös ikäpolvien yhteisen toiminnan suunnitteluun sekä opetuskäyttöön.
 • Avain osallisuuteen. Menetelmiä ryhmätoimintoihin, osa_1 (pdf, valli.fi)
  Vallin Avain osallisuuteen – menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoihin julkaisussa kuvataan monipuolisesti, miten netin kanssa voi pitää hauskaa yhdessä.
 • MUISTOISTA MUSIIKIKSI – osallistava ryhmätyömenetelmä muistisairaille ihmisille (issuu.com -palvelussa)
  Oulun Seudun Muistiyhdistyksen julkaisema opas.
 • Myönteisen muistelun kortit (mielenterveysseura.fi)
  Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista, omista vahvuuksista sekä sykähdyttävistä hetkistä. Kortit jukaistu Suomen Mielenterveysseuran sivuilla.
 • Ryhmärenki (ryhmarenki.fi)
  Palvelussa on tarjolla ikäihmisten ryhmäohjaajille ja ryhmille monipuolista aineistoa, kuten kysymys-, tieto- ja kuvakortteja, pelejä, visoja ja muistoja herättäviä valokuvia.
 • Tietoa ja tehtäviä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen (ikaopisto.fi)
  Ikäinstituutin Ikäopisto on mielen hyvinvoinnin taitopankki, josta voi löytää eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jokainen teema sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja kokeiltavaa. Tehtäviä voi tehdä yksin, yhdessä ja myös erilaisissa keskusteluryhmissä.

Toimintatapoja ja menetelmiä eri toimijoiden yhteistyöhön

Yhteistoiminnallisia menetelmiä eri toimijoiden yhteistyöhön (kansalaisyhteiskunta.fi)
Kansalaisfoorumin sivustolle koottuja yhteistoiminnallisia menetelmiä käytännön ohjeineen. Sisältää mm. Kartta-menetelmän, seisontavuoron, sana sanalta-mentelmän, lumipalloefektin, aivoriihen ja porinakahvilan.

Sivun ylläpidosta vastaa Meidän Häme -hanke / Hämeen Setlementti ry.


Muokattu viimeksi: 01.07.2019