Järjestöneuvottelukunta

Maakunnissa toimii järjestöyhteistyön rakenteita, kuten järjestöneuvottelukuntia ja kumppanuuspöytiä. Toimintamalli on kuvattu Innokylään:

Järjestöneuvottelukunta on Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen nimeämä monialainen toimikunta, joka edustaa järjestöjä ja yhdistyksiä maakunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on laatinut kunnille suosituksen järjestöyhteistyöhön.


Muokattu viimeksi: 23.03.2020