Yhdistysyhteistyöasiakirjat

Kumppanuuteen panostava kunta tunnistaa ja tunnustaa järjestöt tasavertaisina kumppaneina

  • kirjaamalla järjestökentän (eri alojen järjestöt) ja järjestötoiminnan moninaisuuden (vapaaehtoistoiminta, ammatillinen toiminta ja palvelutuotanto) toimintaa ohjaaviin asiakirjoihinsa sekä
  • laatimalla käytännöt kumppanuuden toteutumiselle.

Parhaiten järjestöihin liittyvät asiat saadaan mukaan kunnan asiakirjoihin, kun kunta tai maakunta laatii niitä yhdessä kuntalaisten ja järjestöjen kanssa. Kunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat esim. strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä erilaiset ohjelmat.

Kumppanuuden käytännöillä tarkoitetaan mm.

  • järjestöyhteistyöhön resursointia ja säännöllisiä tapaamisia järjestökentän kanssa
  • järjestöjen toimintaedellytysten tukemista

Osassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia järjestöyhteistyön käytännöt on kerätty yhteen asiakirjaan.

Yhdistysyhteistyöasiakirjan laatimisen prosessi on mallinnettu Innokylään.Muokattu viimeksi: 26.05.2021