Määttä, Eino

Talousasioiden hoitaja / Oulun Sydänyhdistys ry

p. 050-4043054
s. eino.maatta@pp1.inet.fi