Koski, Eero

Presidentti 2020-2021 / Lions Club Kuusamo Kitka

p. 0400-948734
s. ouluntaival@gmail.com