Jumisko-Putula, Merja

Johtokunnan jäsen / Korpisen kyläseura ry.