Hankkeet


Hanke on päättynyt ja sen toiminta on siirretty Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen koordinoitavaksi.   Toimeksi.fi on valtakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus, jonka avulla tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Palvelu toimii eri alueiden järjestöjen toiminnan ja tapahtumien tiedonvälityskanavana. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu valtakunnallinen Lue lisää…


Yhteensä: 32