Hankkeet


Tarkoitus ja toiminta Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen (VK-hanke) tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Toiminnan kohderyhminä ovat kokemustoimijat, järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden osaamista hyödyntävät tahot ja kansalaiset. Hanke on kolmivuotinen (2018-2020) Lue lisää…


Tervarit Juniorit aloitti syksyllä 2017 kolmivuotisen Pallo Hallussa -hankkeen. Tavoitteena on auttaa pääosin 17–30-vuotiaita löytämään työ- ja opintopaikkoja Oulun seudulla sekä muualla Suomessa. Henkilökohtaisten tapaamisten avulla pyritään tarjoamaan osallistujille mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä. Hankkeen tavoitteena on saada vähintään 75 oululaista Lue lisää…


Työikäiselle muististaan huolestuneelle Aivosilta 2017-2020 Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Aivosilta-hanke on aloittanut toimintansa syksyllä 2017. Aivosilta-hankkeessa pyritään parantamaan työikäisten muististaan huolestuneiden elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla. Hanke suuntautuu työikäisiin, alle 65-vuotiaisiin oululaisiin, joiden toimintakyky on voinut laskea työuraa vaarantavalla tavalla. Hankkeen toimintaan osallistuva voi Lue lisää…


Lähelläsi -hanke 2016-2019 Lähelläsi –hanke on tarkoittu eläkeiässä oleville pariskunnille, joista toinen puolisoista on sairastunut etenevään muistisairauteen. Hankkeen toiminnan tavoitteena on, että yhteisen mielekkään tekemisen sekä oikea-aikaisen tiedon ja tuen myötä parisuhde ei muutu liian nopeasti hoitosuhteeksi. Hanke järjestää monenlaista Lue lisää…


Toiminta tukee työikäistä muistisairasta ja hänen läheisiään sairauden alkuvaiheessa. Toiminta sisältää tietoa, ohjausta ja tukea henkilökohtaiset tapaamiset ja puhelut vertaistapaamiset Klubitapaamiset  Tarkoitettu työikäisille, jotka ovat muistisairauden alkuvaiheessa. Naisten ja miesten vertaistapaamiset ovat viikoittain ja kestävät kaksi tuntia. Tapaamisissa on mahdollisuus jakaa Lue lisää…


Luonnosta käsin-hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa mm. kerhoja, leirejä ja kursseja. Hankkeen teemoina ovat lähiruoka, kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saatava hyvinvointi. Teemat ovat toiminnassa vahvasti läsnä. Luonnosta käsin-hanke on Muhoksen 4H-yhdistyksen hallinnoima hanke. Yhteistyötä tehdään Muhoksen Lue lisää…


Muistiluotsin tehtävänä on tukea muistisairaan sekä omaisten ja läheisten arjessa selviytymistä. Tukea tarjotaan antamalla ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa sekä tietoa alueen palveluista. Muistiluotsi järjestää erilaisia luentoja ja tapahtumia liittyen muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauden tuomiin haasteisiin arjessa. Muistiluotsin Lue lisää…


NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa. Taustaa: Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen toiminta Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan tavoitteiden mukaisesti sekä osallistuu ja luo Lue lisää…


Hanke on päättynyt ja sen toiminta on siirretty Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen koordinoitavaksi.   Toimeksi.fi on valtakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus, jonka avulla tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Palvelu toimii eri alueiden järjestöjen toiminnan ja tapahtumien tiedonvälityskanavana. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu valtakunnallinen Lue lisää…


Yhteensä: 31