Hankkeet


MAPPI-hankkeen kohderyhmänä ovat perheelliset 15 – 49 -vuotiaat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, etenkin naiset, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Hanke kehittää perhelähtöisen kotoutumisen toimintamallia maahanmuuttajataustaisille perheille.Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen tarpeeseen perheissä. Perheitä ja vanhempia pyritään tukemaan samanaikaisesti usealla elämän Lue lisää…


Meidän markkuulaisten motto on: “Markkuu on mahdollisuus kaikille, ei vain markkuulaisille!” Kylämme ainutlaatuinen luonto ja kylän yhteisöllisyys luovat pohjan toiminnalle, joka lisää markkuulaisten ja kaikkien tyrnäväläisten hyvinvointia. Mahdollisuuksien Markkuu -hankkeen toimenpiteitä ovat: Markkuun luontopolun kunnostus ja kehittäminen palvelemaan paremmin erilaisten Lue lisää…


Oulun seudun omaishoitajat ry:n Ihimisen Lähelle-toiminnalla tuetaan omaishoitajia alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. Tavoitteena on lisätä omaishoitajien voimavaroja, tukea heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia elämäänsä sekä lisätä heidän osallistumisen mahdollisuuksiaan omaishoitajille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on myös tarjota Lue lisää…


Erityistä Energiaa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Erityistä energiaa -hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Kenelle? Perhetyö on kestoltaan 3-8 kuukautta ja sopii kaikenlaisille Lue lisää…


Mitä? NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- Lue lisää…


Mitä Koillisen kumppanit -hanke tekee? Koillisen Kumppanit hankeavustuksella on perustettu yhteistyössä alueen yhdistysten ja eri yhteistyötahojen kanssa kumppanuusmuoto, kumppanuustiimi. Sen yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada elinvoimainen järjestötalo Kuusamoon, jossa yhdistykset voivat toimivat itsenäisesti, omien toimintatapojen, arvojen ja resurssien mukaan kohderyhmilleen. Järjestötalo olisi matalankynnyksen paikka, yhdistyksille, ihmisille ja eri yhteistyötahoille. Sinne ovat tervetulleita myös ihmiset, jotka eivät kuulu mihinkään yhdistykseen tai järjestöön. Otamme tiimiin mukaan jatkuvasti uusia yhdistyksiä Lue lisää…


ONKI-hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia ja keinoja ylläpitää sekä vahvistaa omaa ja toisten mielenterveyttä lisätä nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä nuorten osallisuuden tunnetta ja omaehtoista toimintaa lisäämällä tehdä asennekasvatusta avoimempaan ja hyväksyvämpään mielenterveysongelmien kohtaamiseen juurruttaa matalankynnyksen kohtauspaikka Kuusamoon ja Lue lisää…


Yhteensä: 31