Hankkeet


Erityistä Energiaa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Erityistä energiaa -hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa. Kenelle? Perhetyö on kestoltaan 3-8 kuukautta ja sopii kaikenlaisille Lue lisää…


Mitä? NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- Lue lisää…


Mitä Koillisen kumppanit -hanke tekee? Koillisen Kumppanit hankeavustuksella on perustettu yhteistyössä alueen yhdistysten ja eri yhteistyötahojen kanssa kumppanuusmuoto, kumppanuustiimi. Sen yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada elinvoimainen järjestötalo Kuusamoon, jossa yhdistykset voivat toimivat itsenäisesti, omien toimintatapojen, arvojen ja resurssien mukaan kohderyhmilleen. Järjestötalo olisi matalankynnyksen paikka, yhdistyksille, ihmisille ja eri yhteistyötahoille. Sinne ovat tervetulleita myös ihmiset, jotka eivät kuulu mihinkään yhdistykseen tai järjestöön. Otamme tiimiin mukaan jatkuvasti uusia yhdistyksiä Lue lisää…


ONKI-hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia ja keinoja ylläpitää sekä vahvistaa omaa ja toisten mielenterveyttä lisätä nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä nuorten osallisuuden tunnetta ja omaehtoista toimintaa lisäämällä tehdä asennekasvatusta avoimempaan ja hyväksyvämpään mielenterveysongelmien kohtaamiseen juurruttaa matalankynnyksen kohtauspaikka Kuusamoon ja Lue lisää…


Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! -hanke 2018-2020 Vuolle Setlementti ry:n Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! –hankkeen tavoitteena on lisätä ja ylläpitää ikääntyvien osallistumista, lievittää yksinäisyyttä ja tukea omien voimavarojen löytymistä. Hankkeessa tehdään löytävää ja etsivää työtä sekä asenne- ja vaikuttamistyötä. Lue lisää…


Tarkoitus ja toiminta Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen (VK-hanke) tarkoituksena on luoda maakunnallinen yhtenäinen toimintamalli, jossa kokemustoimijoiden osaamista hyödynnetään koulutuksessa, palvelujen kehittämisessä ja järjestöjen vaikuttamistyössä. Toiminnan kohderyhminä ovat kokemustoimijat, järjestöt ja yhdistykset, kokemustoimijoiden osaamista hyödyntävät tahot ja kansalaiset. Hanke on kolmivuotinen (2018-2020) Lue lisää…


Tervarit Juniorit aloitti syksyllä 2017 kolmivuotisen Pallo Hallussa -hankkeen. Tavoitteena on auttaa pääosin 17–30-vuotiaita löytämään työ- ja opintopaikkoja Oulun seudulla sekä muualla Suomessa. Henkilökohtaisten tapaamisten avulla pyritään tarjoamaan osallistujille mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä. Hankkeen tavoitteena on saada vähintään 75 oululaista Lue lisää…


Yhteensä: 29