Hankkeet


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeen toiminta Hanke toimii yhteistyössä maakunnallisten organisaatioiden kanssa Lue lisää…


KATHY (Kansalaisten ja järjestöjen tietoyhteiskunnan kehittäminen) on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus  STEA:n rahoittamaa kehittämistoimintaa. KATHYn tavoitteena on tukea maakunnan yhdistysten toimintaedellytyksiä sekä ihmisten osallisuutta toimimalla erityisesti yhdistysten viestinnällisenä ja tietoteknisenä tukirakenteena KATHYN KESKEISIÄ TOIMINTAMUOTOJA: Joensuun Kansalaistalon Lue lisää…


OLKA® luo yhteistyötä julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välille siten, että potilaiden ohjaus potilasjärjestöjen toimintaan tapahtuisi jo sairaalassa. Toimintaan kuuluvat sairaaloissa sijaitsevat OLKA®-pisteet sekä vapaaehtoistoiminta. OLKA® toteutetaan HUS:n ja EJY ry:n yhteistyönä. Lue lisää.. OLETKO POTILAS TAI LÄHEINEN, tukea on tarjolla – Lue lisää…


Turvaperhe on vapaaehtoinen kummiperhe, jossa nuori pääsee kokemaan turvallista arkea. Usein kummius on ihan tavallista yhteistä tekemistä, jossa koko perhe voi olla mukana. Nuoret ovat 12-21 -vuotiaita, jotka ovat saapuneet Suomeen alaikäisinä ilman huoltajaa.         Mikä turvaperhe Lue lisää…


JALKAUTUVA TALOUSOHJAUS Askarruttaako talous? Valvottaako velka? Jalkautuva talousohjaus on EJY ry:n toteuttama hanke, joka tarjoaa espoolaisille opastusta ja tukea oman talous- ja velkatilanteen selvittämisessä ja erilaisten ratkaisukeinojen löytämisessä. Avustamme ensimmäisen askeleen ottamisessa ja tarvittaessa myös Talous-  ja velkaneuvonnassa asioinnissa. Voit Lue lisää…


Hankkeen tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden sekä järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistoiminnan kehittäminen ja voimavarojen kokoaminen paikallisesti ja alueellisesti. Toiminta-aika: 1.3.2016-28.2.2019 Kehittämisalue: Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Toiminta-alue: Oulun eteläinen ja Raahen alue Rahoittaja: Opetushallitus


Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat toimivat nuorten sekä perheiden ja muiden lähiverkostojen tukena elämän muutosvaiheissa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa ja kehittämisessä. Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun Lue lisää…


Onko asiakkaasi yksinäinen? Puuttuuko hänen päivistään mielekäs sisältö? Kutsu-hanke etsii uusia tapoja tavoittaa sosiaalisesti eristäytyneitä ihmisiä mukaan mielenterveyttä tukeviin toimintoihin. Rahoittaja STEA ja toteutus yhteistyössä Espoon kaupungin, HUS:n, Espoossa toimivien mielenterveys- ja päihdealan järjestöjen sekä Espoon seurakuntien kanssa. Hankkeen kohderyhmää Lue lisää…


Toimeksi.fi on valtakunnallinen verkkopalvelukokonaisuus, jonka avulla tehdään eri alueiden järjestötyö tutuksi ja näkyväksi. Palvelu toimii eri alueiden järjestöjen toiminnan ja tapahtumien tiedonvälityskanavana. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu valtakunnallinen Toimeksi.fi -verkkopalvelu sekä useita alueellisia verkkopalveluita. Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on tarkoitettu kansalaisille, jotka etsivät välineitä, Lue lisää…


Yhteensä: 161