MAPPI – Perheellisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja työkykyisyyden vahvistaminen

01.09.2018 - 31.08.2021

MAPPI-hankkeen kohderyhmänä ovat perheelliset 15 – 49 -vuotiaat turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat, etenkin naiset, jotka ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella.

Hanke kehittää perhelähtöisen kotoutumisen toimintamallia maahanmuuttajataustaisille perheille.Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen tarpeeseen perheissä. Perheitä ja vanhempia pyritään tukemaan samanaikaisesti usealla elämän eri osa-alueella:

  • Perhe-elämä ja vanhemmuus: Ryhmävalmennukset vanhemmille, yksilö- ja parityöskentely vanhempien kanssa sekä kotiin annettava perhetyö
  • Terveys ja hyvinvointi: Ryhmävalmennukset sekä yksilöohjaukset ravitsemukseen ja terveyttä edistävään liikuntaan ja arkiaktiivisuuden lisäämiseen
  • Työllisyys ja työelämävalmiudet: Toiminnallinen työhönvalmennus ja osaamisen kartoittaminen sekä osuuskuntamallin ja työelämään tutustumisjaksojen mahdollisuuksien selvittäminen, yksilöohjaus

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toiminta-alueena on Oulu.

 

 

Isokatu 47, 90100 Oulu

Isokatu 47, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Isokatu 47, 90100 Oulu

    Isokatu 47, Oulu, Suomi

Hankkeen kotisivu