Mahdollisuuksien Markkuu -hanke

25.05.2016 - 31.10.2019 / Markkuun Seudun Kyläyhdistys Ry

Meidän markkuulaisten motto on: “Markkuu on mahdollisuus kaikille, ei vain markkuulaisille!” Kylämme ainutlaatuinen luonto ja kylän yhteisöllisyys luovat pohjan toiminnalle, joka lisää markkuulaisten ja kaikkien tyrnäväläisten hyvinvointia.

Mahdollisuuksien Markkuu -hankkeen toimenpiteitä ovat:

  • Markkuun luontopolun kunnostus ja kehittäminen palvelemaan paremmin erilaisten käyttäjäryhmien sekä palveluyritystoiminnan tarpeita
  • Markkuun ja Tyrnävän hiihtomahdollisuuksien parantaminen toteuttamalla n. 2 km pituinen perinteinen yhdyslatu sekä n. 3 km pituinen perinteisen tyylin hiihtolatu
  • Kylämme uimapaikan eli Rauhionojan Rivieran kehittäminen
  • 9 -väyläisen frisbeegolfradan toteuttaminen uimapaikan lähiympäristöön

Hankkeen myötä Markkuun kylän tarjoamat harrastus- ja virkistysmahdollisuudet palvelevat paremmin sekä kyläläisiä että laajemmin tyrnäväläisiä ja Oulun seudun asukkaita. Toimenpiteet parantavat myös palveluyritystoiminnan mahdollisuuksia alueella. Kylän palvelujen kehittämismahdollisuuksia on selvitetty ja kokeiltu osana Palvelevat kylät -hanketta.

Luontopolun kunnostuksessa huomioidaan myös kansainväliset matkailijat mm. laatimalla luontopolulle englanninkieliset opasteet.

Hankkeen toimenpiteistä voit lukea tarkemmin hankesuunnitelmasta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus teki päätöksen tuen myöntämisestä Mahdollisuuksien Markkuu -investointihankkeelle 29.11.2016. Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.10.2019 saakka.

käyntiosoite

Ängeslevän Ylipääntie 8, 91800 Tyrnävä, Suomi

Osoitteet

  • käyntiosoite

    Ängeslevän Ylipääntie 8, 91800 Tyrnävä, Suomi

Yhteistyökumppanit

MLL Tyrnävä, Tyrnävän Ahmat, LC Tyrnävä