Järjestöt sairaalassa -hanke (päättynyt)

01.03.2016 - 31.12.2019 / Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Tavoite

  • Oulun yliopistollisen sairaalan potilaat ja heidän omaisensa saavat halutessaan järjestöammattilaisen, vapaaehtoisen ja/tai
    vertaisen tarjoamaa tietoa ja tukea hoidon aikana.
  • OYS:n henkilökunta osaa tarvittaessa ohjata potilaan ja hänen omaisensa järjestöjen tarjoaman tiedon ja tuen piiriin.
  • OYS:n alueen sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat tarjota tietoa ja vertaistukea sairaalan potilaille ja heidän omaisilleen sairaalaympäristössä.
  • OAMK:n sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat perehtyä sosiaali- ja terveysalan järjestötoimintaan osana opintojaan.

Kuvaus kehittämisalueista

Järjestötoiminnan rakenteiden tukeminen: Hankkeessa kehitetään järjestöjen toimintaa sairaalassa yhteistyössä järjestöjen ja OYS:n kanssa. Yhteisten pelisääntöjen ja koordinaation kautta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta sairaalaympäristössä tehostuu. Hanke koordinoi myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan esittelyjä Hyvinvointikeskuksisssa ja pisteissä yms julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen: Vapaaehtoistoiminta sairaalaympäristössä on vielä vähäistä. Tarvetta toiminnalle kuitenkin on, mm. vertaistuen erilaiset muodot. Hankkeessa kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen tarve OYS:ssä sekä järjestöjen resurssit vastata tarpeisiin. Hankeessa aloitetaan sairaalassa uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja esim. sairaalaopas ja lukukaveritoiminta tarpeiden mukaan. Vapaaehtoiset koulutetaan ja heille tarjotaan virkistystä ja työnohjauksellisia keskusteluja. Tavoitteena laadukas ja luotettava vapaaehtoistoiminta sairaalaympäristössä.

Uudet järjestötoimijat ja vapaaehtoiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan koko hankkeen aikana.

 

Kansankatu 53 Oulu

Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Kansankatu 53 Oulu

    Kansankatu 53, Oulu, Suomi

Henkilöt

Niemelä, Terhi

Projektityöntekijä

p. 044 729 2039
s. terhi.niemela(at)ppsotu.fi