Ihimisen Lähelle -toiminta 2017-

01.01.2017 - 31.12.2020 / Oulun seudun omaishoitajat ry

Oulun seudun omaishoitajat ry:n Ihimisen Lähelle-toiminnalla tuetaan omaishoitajia alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla.
Tavoitteena on lisätä omaishoitajien voimavaroja, tukea heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia elämäänsä sekä lisätä heidän osallistumisen mahdollisuuksiaan omaishoitajille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on myös tarjota omaishoitajia tukevaa toimintaa tasapuolisesti koko yhdistyksen toiminta- alueella kuunnellen omaishoitajien tarpeita ja huomioiden erilaiset toimintaympäristöt.

Lisäksi tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa.
Alueellisen toiminnan toimintamuotoja ovat matalankynnyksen Ommaiskahvilatoiminta, Kummiopiskelijatoiminta, Ovet- valmennukset, vapaaehtoistoiminta, infotilaisuudet/-pisteet, Ommaisraati toiminta sekä Elämäniloa-kurssit.

Ommaiskahvilatoimintaa toteutetaan 12 paikkakunnalla ja Ommaiskahvila-tilaisuudet ovat avoimia ihan kaikille. Omaiskahvila pitää sisällään monipuolista ja ajankohtaista tietoa omaishoitoon liittyvissä asioissa, keskustelua alueen omaishoidon kysymyksistä sekä virkistystä ja vaihtelua sekä vertaistukea toisilta omaishoitajilta.

Kummiopiskelijatoimintaa toteutetaan yhteistyössä OAKK:n kanssa Oulussa. Toiminnan tavoitteena on, että omaishoidettavat saavat nimetyn opiskelijaparin, jotka käyvät viikoittain perheessä opintojensa ajan, antaen omaishoitajalle hetken hengähdystauon sekä omaishoidettavalle virkistystä.

Ovet valmennukset perustuvat Omaishoitajat ja läheiset liiton kehittämään toimintamalliin. Valmennus on 12 tunnin mittainen kurssi, joka antaa tietoa omaishoitajuudesta, yhteiskunnan palveluista, hoitotyöstä, avustamisesta ja omaishoitajien voimavaroista.

Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksessämme laadukasta ja koordinoitua. Meillä vapaaehtoinen voi toimia erilaisissa omaishoitajia tukevissa ja yhdistyksen toimintaan liittyvissä tehtävissä. Vapaaehtoistoimijat haastatellaan ja perehdytetään sekä koulutetaan tehtäväänsä. Heille järjestetään monipuolista tukea toimia vapaaehtoisena.
Yhtenä osa-alueena Ihimisen Lähelle-toiminnassa on omaishoidon ensitiedon jakaminen. Infotilaisuudet ovat kaikille avoimia ja toteutuvat sellaisessa paikassa, että osallistuminen ja tiedon saaminen on mahdollisimman helppoa; kauppakeskukset, kirjastot, torit, messut, sairaaloiden aulat jne.

Ommaisraatien tehtävänä on alueen omaishoitajien tuen tarpeen tuominen esille eli saada omaishoitajien ääntä kuuluville. Tehtävänä on myös olla tiedottava foorumi alueen omaishoidon asioissa. Omaisraateihin osallistuvat henkilöt laativat kehittämisehdotuksia Oulun kaupungin palveluista, omaishoitajan näkökulmasta. Omaisraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa kuuden Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten alueilla.

Elämäniloa kurssit ovat tarkoitettu omaishoitajille, joilla omaishoito on päättynyt läheisensä kuolemaan. Kursseja järjestetään vuosittain vaihdellen eri paikkakunnilla.

Ihimisen Lähelle -toimintaa toteutetaan Oulussa, Oulunsalossa, Kiimingissä, Haukiputaalla, Iissä, Yli-Iissä, Muhoksella, Kempeleessä, Limingassa, Tyrnävällä, Hailuodossa, Lumijoella.

Minna Hernberg 040 5597766
Marja Heikkinen 040 501 9119
Sähköposti etunimi.sukunimi@osol.fi

Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri

Isokatu 47, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri

    Isokatu 47, Oulu, Suomi

Oulun seudun omaishoitajat ry

Henkilöt

Heikkinen, Marja

Alueellisen omaistoiminnan ohjaaja

p. 040 501 9119
s. marja.heikkinen@osol.fi

Hernberg, Minna

Vastaava alueellisen omaistoiminnan ohjaaja

p. 040 559 7766
s. minna.hernberg@osol.fi