Hyvinvointitupa

01.09.2020 - 31.12.2021 / Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Hyvinvointitupa-hankkeessa vieraillaan kylillä järjestäen terveyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjotaan kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään; kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa.

Palvelut voivat sisältää esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn mittauksia, kylän omia hyvinvointikampanjoita, terveydenalan ammattilaisen vastaanottoja tai tietoiskuja, virkistystoimintaa, lajikokeiluja sekä mielenkiintoisia vierailevia puhujia. Palvelut ja toiminnot suunnitellaan kyläkohtaisesti. Toiminnalla pyritään lisäämään kylien elinvoimaa ja kannustetaan kyliä aktiivisuuteen sekä terveyttä edistävän toiminnan järjestämiseen.

Hankkeen rahoittajana toimii maaseuturahasto / Oulun Seudun leader. Hanke toimii Oulun seudun Leaderin alueen kunnista Pudasjärvellä ja toimintaa järjestetään ensisijaisesti harvemmin asutuilla alueilla.

Hankkeen sivut: http://www.popli.fi/hyvinvointitupa-hanke/

 

Sammonkatu 6, Oulu, Finland

Osoitteet

  • Sammonkatu 6, Oulu, Finland

Hyvinvointitupa

Asiasanat

hyvinvointi, liikunta, terveys, kylä, järjestö, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, kyläläisten aktivointi,