HMT-Opa 2021–2023

01.01.2021 - 30.04.2023 / Hyvän mielen talo ry

HMT-Opa 2021–2023, Opastavaa tukea eri syistä kuormitusta kokeville oululaisille perheille, joissa on alaikäisiä lapsia

 

Hyvän mielen talo ry:n Opastavan perhetyön-hanke on suunnattu eri syistä kuormitusta kokeville oululaisille perheille, joissa on alaikäisiä lapsia ja nuoria. Hankkeessa huomioidaan myös covid-19-eristyneisyyden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia.

Erilaiset vastoinkäymiset ja elämänmuutokset voivat vaikuttaa perhe-elämään, arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen. Hankkeessa perheitä tuetaan vanhemmuudessa ja parisuhteessa sekä vahvistetaan perheen yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta. Tukea tarjotaan vanhemmalle, lapselle, nuorelle tai koko perheelle kunkin omista tarpeista lähtien joko kasvokkain tai etänä. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan osallistujien toiveet ja tarpeet sekä vanhempien ja lasten yhteinen tekeminen.

Opastava perhetyö tarjoaa luottamuksellisia keskusteluaikoja, toimintaa, tapahtumia ja vertaistukea. Keskusteluissa ihmistä kuunnellaan ja autetaan löytämään omat ratkaisunsa. Toimintaan ja tapahtumiin osallistumalla perheet tutustuvat toisiinsa. Vertaistukiryhmät tarjoavat samassa elämäntilanteessa oleville mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja saada tukea. Perhetyöntekijöiden lisäksi vapaaehtoiset ja kokemusasiantuntijat ovat osaltaan eri tavoin tukemassa vanhempia ja lapsia.

Osallistumiseen riittää oma henkilökohtainen kokemus kuormittumisesta. Toiminta on osallistujille maksutonta.

Käyntiosoite

Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, Suomi

Opastava perhetyö

Asiasanat

läheisen psyykkinen oireilu tai sairastuminen, apua mielenterveyteen, sosiaaliset taidot, toimintakyky, itsetuntemus, mielenterveys läheinen, mielenterveyskuntoutuja, mielenterveysomaiset, mielenterveystoiminta, mielenterveysongelmat, osallisuus, Arki ja hyvinvointi, lapset ja perheet, lapset, nuoret, alaikäiset, vertaistuki, toimeentulo, päihdeongelma,

Henkilöt

Kaspala, Henry

Perhetyöntekijä

s. henry.kaspala@hyvanmielentalo.fi

Kauppinen, Mervi

Perhetyöntekijä

p. 044 408 1131
s. mervi.kauppinen@hyvanmielentalo.fi