HMT-Opa 2021–2023

01.01.2021 - 30.04.2023 / Hyvän mielen talo ry

HMT-Opa 2021–2023, Opastavaa tukea psyykkisesti kuormittuneille oululaisilleperheille, joissa alaikäisiä lapsia

 

Hankkeen avulla autetaan perheitä, joiden elämäntilanteessa on psyykkistä kuormittuneisuutta lisääviä tekijöitä. Huomioidaan covid-19-eristyneisyyden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia.

Järjestölähtöisellä auttamistoiminnalla vahvistetaan kohderyhmään kuuluvien sosiaalisia taitoja ja toimintakykyä, vahvistetaan itsetuntemusta ja mielenterveysosaamista, vahvistetaan osallistumismahdollisuuksia ja osallisuutta, tuetaan arjessa selviytymistä ja perheen itsensä määrittelemien muutostavoitteiden saavuttamista.

Kohderyhmänä ovat oululaiset perheet, joissa alaikäisiä lapsia ja nuoria. Tukea tarjotaan sekä vanhempien että lasten jaksamiseen hankkeen työntekijöiden ja vapaaehtoisten, kokemusasiantuntijoiden sekä vertaisperheiden yhteistyönä.

 

Käyntiosoite

Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu, Suomi

Henkilöt

Kaspala, Henry

Perhetyöntekijä

s. henry.kaspala@hyvanmielentalo.fi

Kauppinen, Mervi

Perhetyöntekijä

p. 044 408 1131
s. mervi.kauppinen@hyvanmielentalo.fi