Erityistä energiaa – hanke 2018-2020

01.01.2018 - 31.12.2020 / Oulun seudun omaishoitajat ry

Erityistä Energiaa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hanke tähtää erityislapsiperheiden eriarvoisuuden vähentämiseen järjestölähtöisen, ennaltaehkäisevän perhetyön avulla. Erityistä energiaa -hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa.

Kenelle?

Perhetyö on kestoltaan 3-8 kuukautta ja sopii kaikenlaisille erityislapsiperheille, joissa on kotona asuva 0-29 -vuotias erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Lapsen erityisyydellä, diagnoosilla tai tuen tarpeilla ei ole väliä hakeutuessanne mukaan perhetyöhön. Vain tunne siitä, että perheenne tarvitsee ulkopuolista tukea ja apua, riittää.

Perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka eivät saa omaishoidontukea, palveluita kehitysvammalain perusteella eivätkä Oulun kaupungin tuottamaa perhetyötä tällä hetkellä.

Mitä tehdään?

Perhetyön sisällöt määrittyvät kunkin perheen yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yhdessä voimme lähteä miettimään vaikkapa lasten harrastusmahdollisuuksia, keinoja mahdollistaa vanhempien ”omaa aikaa”, tai toisaalta voimme tehdä yhdessä esim. ruokaa pakastimeen, arjen hallinnan helpottamiseksi. Tuemme tarvittaessa perheen aikuisia vanhemmuudessa, sekä olemme lasten kavereina lasten asioissa. Tapaamiset ja yhdessä tekeminen sijoittuvat perheen omiin ympäristöihin, kuten kotiin ja lähipalveluihin.

Kuka tekee?

Perhetyöjakson ajaksi perhe saa kaksi omaa työntekijää, jotka tuen tarpeista ja aikatauluista riippuen voivat käydä perheessä esimerkiksi kerran viikossa.. Perhetyön aikana ja sen myötä sekä perhe että työntekijät lähtevät yhdessä hakemaan perheen voimavaroja tukevia ratkaisuja arkeen.

Hankkeessa työskentelee kolme perhetyöntekijää Salla, Tiia ja Tuukka.

Salla Jämsén 040 771 0266
Tiia Ikonen 040 771 1832
Tuukka Reinikainen 040 771 5272

Sähköposti etunimi.sukunimi@osol.fi

Hanke on osa STEAn Kaikille eväät elämään -avustusohjelmaa.

Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri

Isokatu 47, Oulu, Suomi

Osoitteet

  • Oulun seudun omaishoitokeskus Ommaiskortteeri

    Isokatu 47, Oulu, Suomi

Erityistä Energiaa

Henkilöt

Jämsén, Salla

Vastaava perhetyön kehittäjä

p. 040 771 0266
s. salla.jamsen@osol.fi

Ikonen, Tiia

Perhetyön kehittäjä

p. 040 771 1832
s. tiia.ikonen@osol.fi

Reinikainen, Tuukka

Perhetyön kehittäjä

p. 040 771 5272
s. tuukka.reinikainen@osol.fi