Hankkeet


OmaisOiva toiminnan tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista tarjoamalla tietoa, ohjausta ja vertaistukea. Toiminta-alue: Kuusamo, Posio, Taivalkoski ja Pudasjärvi. Toiminta-avustuksen on myöntänyt STEA 1.1.2017 alkaen.   Toimintaan on tervetulleita kaikki, jotka kokevat tekevänsä omaishoitotyötä tai toimivat läheisenä. Osallistumiseen emme vaadi virallista Lue lisää…


Suunta elämälle -hanke, osallisuutta sosiaalisella kuntoutuksella. Suunta elämälle on Caritas-Säätiön kolmivuotinen (2019-2022) hanke, rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on tarjota sosiaalisen kuntoutuksen palveluita oululaisille työelämän ulkopuolella oleville päihde-ja mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille ihmisille. Yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla pyritään löytämään turvallinen, Lue lisää…


HMT-Opa 2021–2023, Opastavaa tukea psyykkisesti kuormittuneille oululaisilleperheille, joissa alaikäisiä lapsia   Hankkeen avulla autetaan perheitä, joiden elämäntilanteessa on psyykkistä kuormittuneisuutta lisääviä tekijöitä. Huomioidaan covid-19-eristyneisyyden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia. Järjestölähtöisellä auttamistoiminnalla vahvistetaan kohderyhmään kuuluvien sosiaalisia taitoja ja toimintakykyä, vahvistetaan itsetuntemusta ja mielenterveysosaamista, vahvistetaan Lue lisää…


SAMAT-toiminta on vammaisille, vammautuneille ja pitkäaikaissairaille ihmisille tarkoitettua perhe- ja vertaistoimintaan seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita, kuten kohderyhmillemme suunnattua seksuaalineuvontaa, seksuaalikasvatusta ja palveluneuvontaa ja -ohjausta. Toimintaan voi osallistua myös valtakunnallisesti osin etänä. Toimimme STEA:n rahoituksella.


Kaarna-hanke (2020-2022) on tarkoitettu eläkeikäisille pariskunnille, joista toisella puolisoista on muistisairaus. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä puolisoiden että heidän parisuhteen hyvinvointia ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia. Keskiössä on muistipariskuntien oma kokemusasiantuntijuus. Hankkeen alussa tärkeässä roolissa ovat Kaarna-työpajat, joissa jo pidempään muistisairauden kanssa eläneet Lue lisää…


Hyvinvointitupa-hankkeessa vieraillaan kylillä järjestäen terveyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjotaan kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään; kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn mittauksia, kylän omia hyvinvointikampanjoita, terveydenalan Lue lisää…


Tukena muutoksessa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hankkeen avulla pyritään tukemaan iäkkäitä omaishoitajia yksilöllisen tuen, vertaistuen sekä yhteisöllisen tuen avulla muutostilanteessa, jossa hoidettava on siirtymässä tai on jo siirtynyt kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan. Tavoitteena on myös Lue lisää…


ALVA-verkosto edistää Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Verkostossa toimivat yhteistyökumppaneina mm. järjestöt, kunnat, ev. – lut. seurakunta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja hankkeet. Lisäksi alueella toimii Jokilaaksojen valikkoryhmä, joka on tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille vertaisryhmäksi. ALVA-verkosto edistää Lue lisää…


Kenelle? Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Miksi? Hanke on Lue lisää…


Yhteensä: 35