Hankkeet


Pohjois-Savon Liikunta ry ESR-rahoitteinen hanke järjestää lähes viikoittain kuopiolaisille perheille avoimia ja maksuttomia Liikuntalauantaita ajanjaksolla 8.9.2018-25.5.2019. Liikuntalauantaiden toiminnan tuottavat hankkeessa mukana olevat yhdeksän seuraa/muuta tahoa, kukin seura/taho vetää neljä peräkkäistä Liikuntalauantaita. Lisäksi hankkeessa on toteutettu Perhetapahtuma (1.9.2018) ja toteutetaan kaksi Lue lisää…


ASA-hanke (Aktiivisuutta, Sosiaalista osallisuutta ja Arjenhallintaa) toteutetaan yhteistyössä Kuopion palvelualan opisto PAOK :n kanssa. ASA-hankkeen kohderyhmänä ovat kuopiolaiset 40-65 vuotiaat sosiaalipalveluja käyttävät miehet, jotka kaipaavat elämäänsä osallisuutta ja tukea arjenhallintaan. Tätä tarjotaan ASA-hankkeessa miehisin keinoin, mm. yhteisen liikunnan. luontoretkien ja Lue lisää…


Tykke-hanke on käynnistynyt 1.6.2018 ja asiakastyö käynnistyy elokuussa 2018. Tykke-hanke on suunnattu kuopiolaisille ja tuusniemeläisille henkilöille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Hankkeen avulla kartoitetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autetaan löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Lue lisää…


Oman elämän seikkailu eli Olè-hanke toteutuu STEA:n hankerahoituksella. Hankkeen kohderyhmänä ovat vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeen avulla pyritään tarjoamaan nuorille positiivisia elämyksiä elämän eri osa-alueilta ja auttaa osallistujia löytämään kiinnostuksen kohteita, joiden ympärille voi rakentaa suunnitelmaa tulevaisuudelle. Lue lisää…


Puijolan työlinkki -hankkeessa autamme maahanmuuttajia löytämään työpaikan tai työkokeilupaikan avoimilta työmarkkinoilta. Toimintamme tarjoaa yksilöllistä työhönvalmennusta, joka sopii asiakkaan elämäntilanteeseen. Työlinkki on osa Monikulttuurikeskus Kompassin toimintaa. Puijola on toteuttanut vastaavaa hanketta jo vuodesta 2006. Verkostoa työttömien maahanmuuttajien ja työllistävien yritysten välille on Lue lisää…


Teemme työtä maahanmuuttajanaisten kanssa osana kansainvälistä GBV-hanketta. Tässä hankkeessa maahanmuuttajanaiset pääsevät itse pohtimaan yhdessä Tyttöjen Talon ohjaajan kanssa, millaisella toiminnalla voi auttaa naisia, jotka ovat kokeneet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Hankkeessa pureudutaan ongelmiin, joita ovat muun muassa pakkoavioliitot, psyykkinen ja fyysinen Lue lisää…


Puijolan Sidekick–hankkeessa tuemme Suomeen yksin tulleita nuoria maahanmuuttajia ja edistämme heidän kotoutumistaan. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä maahanmuuttajien mahdollista syrjäytymistä. Etsimme nuoria vapaaehtoisia, jotka järjestävät toimintaa ja tapahtumia yhdessä hankkeen ohjaajan kanssa, jossa suomalaiset ja maahanmuuttajat kohtaavat. Vapaaehtoiseksi pääset jos olet täyttänyt Lue lisää…


Seksuaaliväkivalta on traumaattinen, turvallisuuden tunnetta heikentävä ja vaikea kokemus. Käsittelemättömänä seksuaaliväkivalta voi aiheuttaa pitkäkestoista haittaa arjessa ja ihmissuhteissa. Siksi asiaa on hyvä käsitellä yhdessä turvallisen ja ammattitaitoisen aikuisen kanssa. Puijolan Tyttöjen Talo tarjoaa tukea ja apua 13-29-vuotiaille tytöille ja nuorille Lue lisää…


Mitä? NOVA2-hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- Lue lisää…


Yhteensä: 116