Hankkeet


Kaarna-hanke (2020-2022) on tarkoitettu eläkeikäisille pariskunnille, joista toisella puolisoista on muistisairaus. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sekä puolisoiden että heidän parisuhteen hyvinvointia ja lisätä osallisuuden mahdollisuuksia. Keskiössä on muistipariskuntien oma kokemusasiantuntijuus. Hankkeen alussa tärkeässä roolissa ovat Kaarna-työpajat, joissa jo pidempään muistisairauden kanssa eläneet Lue lisää…


Hyvinvointitupa-hankkeessa vieraillaan kylillä järjestäen terveyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjotaan kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään; kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa. Palvelut voivat sisältää esimerkiksi fyysisen toimintakyvyn mittauksia, kylän omia hyvinvointikampanjoita, terveydenalan Lue lisää…


Tukena muutoksessa -hanke on Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä, jota rahoittaa STEA. Hankkeen avulla pyritään tukemaan iäkkäitä omaishoitajia yksilöllisen tuen, vertaistuen sekä yhteisöllisen tuen avulla muutostilanteessa, jossa hoidettava on siirtymässä tai on jo siirtynyt kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoivaan. Tavoitteena on myös Lue lisää…


ALVA-verkosto edistää Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan alueella vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Verkostossa toimivat yhteistyökumppaneina mm. järjestöt, kunnat, ev. – lut. seurakunta, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja hankkeet. Lisäksi alueella toimii Jokilaaksojen valikkoryhmä, joka on tarkoitettu kaikille vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreille vertaisryhmäksi. ALVA-verkosto edistää Lue lisää…


Kenelle? Työtä hyvässä seurassa -hankkeen tavoitteena on edistää työttömien, pitkäaikaistyöttömien sekä osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia liikunta- ja urheiluseuroissa sekä muissa liikuntaa edistävissä yhdistyksissä Pohjois-Pohjanmaan viidessä kunnassa (Ii, Muhos, Pudasjärvi, Oulu ja Vaala) sekä parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä sekä jatkotyöllistymismahdollisuuksia. Miksi? Hanke on Lue lisää…


  Haluamme reitistön avulla tuoda tunnetuksi Piehingin paikallista kulttuurihistoriaa ja luonnon tuntemusta. Samalla luomme helpon tavan lähteä liikkumaan lähiluontoon ja sydänmaan metsiin. Reitistö luo turvallisen kulkureitin niin uusille kuin nykyisillekkin asukkaille ja vierailijoille.  Reitistön avulla tutustumme omaan paikallishistoriaan, nimistöön, perimätietoon Lue lisää…


Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2020   Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Ikäjakauma hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on noin 15-19 vuotta. Nuorista kootut ryhmät suunnittelevat, toteuttavat ja vastaavat tapahtumakokonaisuuksista itse. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa 2-5 pientä ja yksi Lue lisää…


DigiJelppari on Caritas-Säätiön kolmivuotinen (2019-2021) hanke, jossa oululaiset ikäihmiset saavat digiopastusta vapaaehtoisilta. Hankkeen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten (+65 v.) osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen uusien digitaitojen avulla.   Matleena Keränen Digijelppari -hanke, projektikoordinaattori p. 044-468 4201 matleena.keranen@caritaslaiset.fi https://www.facebook.com/Digijelppari CARITAS -Keskellä Lue lisää…


Yhteensä: 31