Hankkeet


Jyvälän Sillat-hankkeessa rakennetaan siltoja eri taustoista tulevien ihmisten välille. Toiminnan perustana ovat toiminnallinen pedagogiikka sekä kulttuurisensitiivinen ohjaus. Hankkeessa on kolme eri toimintamuotoa: 1. Viikoittain kokoontuva Tuu ja tee! -ryhmä Haluatko tavata uusia ihmisiä, puhua suomea ja tehdä erilaisia asioita yhdessä? Lue lisää…


Löytöretkellä keskitytään myönteisiin asioihin ja omien voimavarojen ja vahvuuksien etsimiseen. Pohditaan omia tavoitteita yhdessä. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden vertaistuelliseen kohtaamiseen ja ajatusten jakamiseen. Sisällöt muotoutuvat osallistujien ja ohjaajan ideoiden ja toiveiden pohjalta. Menetelminä mm. keskustelu, toiminnalliset ja luovat tehtävät sekä retket. Lue lisää…


Kesälahden digipitäjä -hanke tallentaa historiaa ja nykypäivää Kesälahti-Seuralla on meneillään Kesälahden digipitäjä -hanke, jossa digitoidaan ja tallennetaan kesälahtelaista historiaa ja nykyhetkeä seuran ylläpitämään arkistoon. Aineistoa myös julkaistaan www.kesalahti.net -sivustolla ja järjestettävissä tupailloissa ja muissa tilaisuuksissa. Julkaistavaan materiaaliin pyydetään asianomaisilta tarvittavat Lue lisää…


#Ihan Diginä! –hankkeen (2018-2021) tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden arjen ja toiminnan siirtymistä digitaaliseen aikaan, kohti monimuotoisempaa osallisuuden kokemusta. Huomio suunnataan erityisesti kehitysvammaisten nuorten itsenäistymisvaiheeseen, itselliseen asumiseen sekä arjen ja vapaa-ajan toimintaan. #Ihan Diginä! –hankkeessa kokeillaan ja treenataan Lue lisää…


Porina-hanke on suunnattu joensuulaisille 18-63v. työttömille työnhakijoille, työttömyysuhan alla oleville sekä toisen ja korkea-asteen opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita tai sosiaalisia pelkoja/haasteita. Tavoitteena hankkeessa on edistää kohderyhmien työllistymistä ja työelämän nivelvaiheita. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat turvallisen ilmapiirin. Yksilöohjaus kulkee rinnalla Lue lisää…


Rääkkylän Varpasalossa on aloitettu valuma-alueen kunnostustoimet Heinälammin-alueella. Kyseisessä ympäristössä ei ole enää avovettä (järvisyys 0%). Aluetta ei ole voinut käyttää viljelyalueena, siellä ei kasva puustoa ja vedet rehevöityvät ravinteiden päästessä Saimaaseen. Hankkeen rahoittavat Ely-keskus sekä Hypönniemen ja Varpasalon kalavesien osakaskunnat. Lue lisää…


Ilmastokorttelit -hanke on osa Joensuun vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Ilmastokorttelit keskittyy avoimessa haussa valikoituviin kortteleihin, joiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa kokeillaan ja kehitetään uusia vihreitä ratkaisuja. Hankkeessa edistetään myös vihreää yrittäjyyttä sparrauksella ja kokeiluilla, järjestetään ilmastoaiheista pop up -tapahtumia, sekä suunnitellaan Lue lisää…


Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeessa (2018–2021) vahvistetaan espoolaisten ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Tarkoitus on käynnistää asuinyhteisöissä kotona asumista tukevaa, vapaaehtoisvoimin ohjattua Porinaporukka-toimintaa, joka lisää yhdessäoloa ja vähentää yksinäisyyttä. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä taloyhtiöiden asukkaiden, asuinalueen järjestöjen ja kunnan luottamushenkilöiden Lue lisää…


Pohjois-Savon Liikunta ry ESR-rahoitteinen hanke järjestää lähes viikoittain kuopiolaisille perheille avoimia ja maksuttomia Liikuntalauantaita ajanjaksolla 8.9.2018-25.5.2019. Liikuntalauantaiden toiminnan tuottavat hankkeessa mukana olevat yhdeksän seuraa/muuta tahoa, kukin seura/taho vetää neljä peräkkäistä Liikuntalauantaita. Lisäksi hankkeessa on toteutettu Perhetapahtuma (1.9.2018) ja toteutetaan kaksi Lue lisää…


ASA-hanke (Aktiivisuutta, Sosiaalista osallisuutta ja Arjenhallintaa) toteutetaan yhteistyössä Kuopion palvelualan opisto PAOK :n kanssa. ASA-hankkeen kohderyhmänä ovat kuopiolaiset 40-65 vuotiaat sosiaalipalveluja käyttävät miehet, jotka kaipaavat elämäänsä osallisuutta ja tukea arjenhallintaan. Tätä tarjotaan ASA-hankkeessa miehisin keinoin, mm. yhteisen liikunnan. luontoretkien ja Lue lisää…


Yhteensä: 124