Yhdistysinfo (Kaakkois-Suomi)


Kumppanuustalo Hilma on yhdistysten koti ja monipuolinen kansalaistoiminnan keskus. Hilmalla on tänä syksynä luvassa monipuolista kaikille avointa matalankynnyksen toimintaa, luentotilaisuuksia sekä tapahtumia. Toiminta järjestetään yhteistyössä yhteistyöverkostojen, paikallisten yhdistysten, aluejärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden voimin. Esimerkkinä voisi mainita vasta alkaneen perhekahvila-toiminnan, joka toteutetaan Lue lisää…


Vammaisten ihmisten on saatava tarvitsemansa tuki ja palvelut ensi sijassa lähipalveluina. Heidän on voitava käyttää esimerkiksi sote- ja maakuntauudistuksen voimaan tultua toimintansa aloittavia sosiaali- ja terveyskeskuksia valintansa mukaan ja esteittä. Näin toteavat YTM Riitta Hakoma ja sosiaalineuvos, YTM Markku Niemelä, Lue lisää…


Ympäristöministeriön oppaassa esitellään muistiystävällisyyden ja ikäystävällisyyden kansainväliset suuntaukset sekä niiden kannalta merkitykselliset käsitteet ja näkökulmat, kuten kaikille sopiva suunnittelu ja osallisuus. Myös ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät toimintakyvyn muutokset otetaan huomioon asumisen kehittämismahdollisuuksia esiteltäessä. Opas sisältää paljon esimerkkejä hyödyllisistä ratkaisuista. Iäkkäiden ja Lue lisää…


Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja Me-säätiön kehittämä työkalu ”syrjäytymisen dynamiikasta” auttaa ratkaisemaan syrjään jäämisen ongelmaa. Sen avulla apu ja tuki voidaan kohdentaa sinne, missä vaikutus on suurin. Suomessa on tehty korkeatasoista ja kattavaa syrjäytymisilmiötä koskevaa tutkimusta. Paljon on tietoa erilaisista Lue lisää…


Yhdysvalloista lähtöisin olevaa Kansainvälistä vertaistuen päivää (Global Peer Supporter Celebration Day) vietetään vuosittain maailmalla lokakuun kolmannen viikon torstaina. Päivä on vuosittainen vertaistoiminnan ja -tuen juhlapäivä myös Suomessa. Tänä vuonna vertaistuen päivää vietetään 18.10.2018. Juhlapäivän tarkoituksena on huomioida ja juhlistaa vertaistukijoiden Lue lisää…


Jeesaan-hankkeessa kehitetty vapaaehtoistoiminnan peli on uudenlainen ja hauska tapa perehdyttää nuoria vapaaehtoistoimintaan. Nyt sinä voit olla mukana levittämässä peliä yhä laajemmalle. Ryhdy Jeesaan-pelin mesenaatiksi ja saat samalla pelin myös itsellesi. Vapaaehtoistoiminnan peli sopii kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille tai sen parissa toimiville Lue lisää…


Kyyhkylän Kartanossa, Mikkelissä järjestettiin syyskuussa nuorten ajatusten hautomo, jonka pohjana oli Skotlannissa elokuussa pidetty kansainvälinen seikkailuleiri. Nuoret olivat vaikuttuneita siitä, kuinka hyvin skotlantilaiset tunsivat juurensa ja kulttuuriperintönsä. He haluaisivat tuoda alueidensa historiaa ja kulttuuria esille interaktiivisemmin ja tekemisen kautta. Kunkin Lue lisää…


Paikallisen kehittämisen Leader-ryhmät ovat osaltaan ratkaisemassa liian vähäisen liikunnan mukanaan tuomia ongelmia. Maaseudulle syntyy vuosittain yli 200 liikunta- ja harrastuspaikkaa. Leader-rahoituksen ja maaseudun asukkaiden talkootyön ansiosta on syntynyt liikuntahalleja, luontopolkuja, laavuja, latuja, uimarantoja, kokoontumispaikkoja, leikkipaikkoja ja kulttuurikohteita. Sosiaali- ja terveysministeriö Lue lisää…


Hei! Kehitämme Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelua. Autathan meitä kehittämistyössä ja käy vastaamassa kyselyyn. Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu uudistui keväällä 2017. Nyt kuulisimme mielellämme, mitä mieltä olet uudistuneista sivuistamme. Haluamme, että verkkopavelu mahdollistaa niitä asioita, joita käyttäjät pitävät tärkeimpinä. Mielipiteesi on meille tärkeä! Arvomme kaikkien Lue lisää…


Yhteensä: 229