Toimeksi.fi (Valtakunnallinen)


Halusimme tuoda esille pieniä tiedonmurusia Ihimiset.fi:n analytiikasta vuodelta 2020. Vaikka koronapandemia on vaikuttanut kaikkeen toimintaan, löysi edellisenä vuonna Ihimiset.fi:n pariin yli 45 000 kävijää.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus siirtää vastuun palvelujen järjestämisestä kunnilta hyvinvointialueille. Palvelujen tuotannossa yksityisillä ja kolmannen sektorin toimijoilla säilyy julkisia palveluja täydentävä rooli. Palveluja tuottavien järjestöjen on hyvä järjestäytyä, jotta niiden olisi helpompi päästä osallistumaan POPsote-hankkeen kehittämiseen ja markkinavuoropuheluun. Esimerkiksi sote-yrittäjät Lue lisää…


POPsote-hanke järjestää vuonna 2021 kuukausittain järjestöyhteistyön infoja, joissa järjestöt kuulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta ja pääsevät osallistumaan kehittämistyöhön omalla asiantuntemuksellaan. Kaikille avoimet infot järjestetään Teams-etäyhteydellä. Tammikuun järjestöyhteistyön infon aiheena ovat maakunnalliset hyvinvoinnin teemaverkostot, joiden toiminnan tavoitteena on tukea toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointityössä. Lue lisää…


Marinin hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Lakiesityksissä korostetaan tiivistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä. Myös järjestöjen palvelutuotannon rooli tunnistetaan esityksessä. Esitys korostaa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistoimintaa ja velvoittaa hyvinvointialueen ja Lue lisää…


LAPSIPERHEIDEN TUKIHENKILÖTOIMINTA Pelastakaa Lapset Ry Pohjois-Suomen aluetoimisto, Isokatu 47 6krs. Tervetuloa mukaan antoisaan vapaaehtoistoimintaan lasten ja perheiden tueksi! Haemme tukihenkilöitä, joilla on aikaa ja halua olla konkreettisella, ihmisläheisellä tavalla lasten ja perheiden apuna. Tukihenkilöt antavat lapsiperheille apua tavallisen ihmisen tiedoin Lue lisää…


Kokemus- ja järjestötoimijat ovat POPsote-hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Järjestöt ja yhdistykset nähdään kehittämistyössä asukkaiden tarpeiden ja äänen esiintuojina, omien organisaatioidensa tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien esiintuojina sekä palveluntuottajina ja markkinavuoropuheluun osallistujina. Järjestöjen osallistumista kehittämistyöhön mahdollistetaan sekä koko Pohjois-Pohjanmaan eli tulevan hyvinvointialueen tasolla että Lue lisää…


Helena Liimatainen on aloittanut työnsä järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistusta toimeenpanevassa POPsote-hankkeessa. Liimatainen sijoittuu POPsote-hankkeen organisaatiossa rakenneuudistushankkeen hyte-osahankkeeseen. Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan työn tavoitteena on, että kokemus- ja järjestötoimijat ovat mukana ja järjestöyhteistyö huomioidaan kaikissa POPsote-hankkeen osahankkeissa ja kehittämisohjelmissa. Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke on tukenut ja mahdollistanut erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osallistumista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun syksystä 2017 lähtien. Keskeisten järjestöverkostojen edustajien arvioiden mukaan hanke on onnistunut työssään hyvin. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen onnistumista arvioitiin keväällä 2020 toteuttamalla Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan kunnat tunnistavat hyvinvointikertomuksissaan ja -suunnitelmissaan hyvin järjestöjen roolit hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Muut järjestöjen roolit, järjestöyhteistyön rakenteet sekä järjestöjen toimintaedellytykset on dokumenteissa heikommin huomioitu. Tulokset käyvät ilmi Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tekemästä erittelystä osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointitoimijoiden Lue lisää…


DigiJelppari on sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella toteutettava kolmivuotinen hanke (2019-2021). Sen tavoitteena on oululaisten ikäihmisten osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen opittujen digitaitojen avulla. Henkilökohtainen digiopastus tapahtuu vapaaehtoisten digijelppareiden opastamana ikäihmisten kotona, heidän omilla laitteillaan ja heidän yksilöllisistä Lue lisää…


Yhteensä: 16