Pohjoissavolaiset (Pohjois-Savo)


Kansallinen lapsistrategia Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämän kansallista lapsistrategiaa pohjustavan työn tavoitteena on ollut lapsi- ja perheystävällisempi Suomi. Valmistelu tarjoaa perustan kansallisen lapsistrategian laadinnalle. Poikkihallinnollinen valmistelutyö on nojannut laajasti tutkittuun tietoon. Hankkeen ohjausryhmän alaisuudessa on toiminut alan Lue lisää…


Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä työstävät parhaillaan aineettoman kulttuuriperinnön toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2022. Kokoamme toimeenpanon tueksi tietoa aineettoman kulttuuriperinnön toiminnasta ja kartoitamme näkemyksiänne ja tarpeitanne. Museovirastossa käytämme tätä aineistoa tukena työssä, jossa kevään aikana laadimme tulevan nelivuotisohjelman. Tällä kyselyllä pyrimme tavoittamaan Lue lisää…


Onnistunut toteutus ja ajankohtainen aihe ovat siivittäneet Suonenjoella Teatteri Lumon väen suunnittelemaan uusintaesityksiä Lankapuodin Minnasta syksylle 2019 (Ikäihmisten viikko vk 41)! Varatkaa bussi yhdistyksenne / ryhmänne väelle ja tulkaa ihmeessä nauttimaan ainutlaatuisesta kulttuurielämyksestä ja maittavasta ruuasta Vanhamäelle! Ilmoita kiinnostuksesi esityspakettiin; buukkaamme Lue lisää…


Yhteisen hyvän alusta -hankkeessa vahvistetaan palveluja tuottavien järjestöjen asemaa ja rakennetaan kumppanuuksia. Hankkeessa rakentuvan toimintamallin avulla palveluja tuottavat järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset tekevät yhteiskehittämistä ja jakavat osaamistaan. Toimintamallissa palveluja tuottavat toimijat pääsevät tekemään yhteismarkkinointia ja rakentamaan kumppanuuksia, tarjoten palveluiden käyttäjille Lue lisää…


Suosittu kesätyöpaja nuorille vanhempien eroon liittyen nyt Kuopiossa – huippua tekemistä kivassa porukassa! Aika ja paikka: 11.-14.6.2019 klo 10-15, Kuopion kansalaisopisto, Puistokatu 20 Osallistuja: Olet 12–17-vuotias nuori, jonka vanhemmat ovat eronneet. Tehtävänäsi on viikon aikana yhdessä ammattilaisten kanssa kehittää menetelmiä, Lue lisää…


PerhEke -hanke on tuomassa Savon alueelle perhehoitajien koulutus- ja tukimallia. Tavoitteena on lisätä tietoutta ikäihmisten perhehoidosta hoiva- ja asumismuotona sekä elinkeinona. Hankkeen työntekijät pyrkivät vahvistamaan ja kehittämään jo toimivia perhehoidon muotoja. Lakiuudistukset vaikuttavat siihen, että on laitettava alulle uusia toimintamuotoja. Lue lisää…


Maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon Jerry, kokosi jäsenistöään Hotelli Iso-Valkeiselle päättämään järjestöneuvoston kokoonpanosta 9.5. Seuraavaksi odotetaan Pohjois-Savon Liiton hyväksyntää kokoonpanolle toukokuun loppuun mennessä. Pohjois-Savon Jerry kokoaa tällä hetkellä 63 yhdistystä tai järjestöä yli toimialarajojen toteuttamaan ja linjaamaan pohjoissavolaista järjestöyhteistyötä. Jerryyn voi Lue lisää…


  SOSTE on aloittanut #Järjestöhommissa -podcastin tuottamisen. Podcastissa käsiteltävät aiheet liittyvät järjestöhommiin, ja erityisesti sote-järjestöihin. Käsittelyssä ovat järjestöpuolen kuumimmat ja puhuttelevimmat aiheet. Podcastin vakioäänenä on SOSTEn erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, ja jokaisessa jaksossa on mukana vierailevia asiantuntijoita. Aloituksen kunniaksi SOSTE on julkistanut Lue lisää…


Onko yhdistyksen perustaminen ja hallinto vaikeaa? Pitäisikö yhdistyksen rekisteröintiä, rekisteristä poistumista ja päätöksentekoa helpottaa? Miten jäsenviestintä ja jäsenen tiedonsaantioikeus tulisi hoitaa? Miten vapaamuotoiset ryhmät saisivat viranomaisten ja tukijoiden hyväksynnän helposti? Tulisiko pienimpien yhdistysten tilinpäätösvaatimuksia keventää? Yhdistysten tarpeet, toiminta ja mahdollisuudet Lue lisää…


Siilinjärven Perheentalo aloittaa toimintansa syksyllä 2019. Toiminnasta vastaa Huoltoliitto ry yhdessä lukuisten järjestö- ja yhteisötoimijoiden sekä vapaaehtoisten kanssa. Perheentalon tilat sijaitsevat Kauppakeskus Alexin tiloissa, Toritie 12. Perheentalo on esteetön perheiden yhteinen kohtaamispaikka. Perheet voivat tulla talolle leikkimään, tapaamaan muita perheitä Lue lisää…


Yhteensä: 118