Aluepalvelu


Elämänpiirini supistui, koska en itse ollut hyväksynyt sairauttani ja en jaksanut selitellä sitä muille. Lopulta aloin ymmärtää, ettei tämä tästä miksikään muutu ja tämä on osa minua.


SOTUNET ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry  tiedottavat: Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020. Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke kutsui Pohjois-Pohjanmaan järjestöyhdyshenkilöt koolle tammikuussa. Yhteisen kehittämistyön lisäksi hanke pyysi järjestöyhdyshenkilöitä arvioimaan omaa toimintaa järjestöyhdyshenkilönä sekä yhteistyötä kunnan muiden virkamiesten, luottamushenkilöiden sekä hankkeen kanssa. Arviointituloksista nousi esiin monta hyvää huomiota. Järjestöyhdyshenkilöt listasivat yhtenä merkittävänä onnistumisena järjestöyhteistyön rakenteen Lue lisää…


Valtakunnan tason tapahtumat heijastuvat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaan Järjestö 2.0 -ohjelmaan. Kaikki maakunnalliset hankkeet saivat vuodelle 2020 avustusehdotuksen, jossa avustusta ehdotettiin yhdeksälle kuukaudelle koko vuoden sijaan. Tänään STM vahvisti ehdotuksen mukaisen avustuspäätöksen. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke alkoi tilanteessa, jossa Lue lisää…


Miltei 42 000 Oulun yliopistollisen sairaalan kävijää sai vuonna 2019 tukea vapaaehtoisilta ja järjestöiltä. Viime vuosina useisiin Suomen sairaaloihin rantautunut OLKA-toiminta tarjoaa kiireetöntä kohtaamista ja tukea sairauteen sopeutumisessa. OYS:ssa toimivan OLKA Oulun vapaaehtoiset ovat olleet potilaiden ja läheisten tukena mm. Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan Ihimiset.fi- verkkopalvelun käyttäjämäärän kasvu kiihtyy. Tällä hetkellä käyttäjiä on vuositasolla jo yli 45 000. Edellisestä vuodesta kasvua on noin 40%. Käyttäjät tarkastelivat yli 69 000 istunnon aikana sivuja reilut 341 000 kertaa. Istuntojen määrä nousi yli 24% Lue lisää…


Syömishäiriöliitto etsii Ouluun toiminnanohjaajaa ja koordinaattoria Pohjois-Suomen SYLI-keskusta käynnistämään

Syömishäiriöliitto on saanut STEA:lta hankerahoituksen vuosille 2020-2022 Pohjois-Suomen SYLI-keskuksen käynnistämiseksi. Syömishäiriöliiton ylläpitämät SYLI-keskukset tarjoavat tukea ja toimintaa matalalla kynnyksellä kaikille, jota oma tai läheisen suhde ruokaan tai omaan kehoon mietityttää. Pohjois-Suomen SYLI-keskus -hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat syömishäiriöön sairastuneen ja läheisten elämänlaadun ja arjen toimintakyvyn tukeminen sekä vertaistuki- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen Pohjois-Suomessa.

Pohjois-Suomen SYLI-keskuksen toimipiste tulee olemaan Oulussa, mutta työ on liikkuvaa työtä ja kattaa Pohjois-Suomen alueen.


Sote-uudistuksen seuraavana vaiheena valtio aloittaa Tulevaisuuden sote-keskusohjelman, jota toimeenpannaan maakunnallisissa hankkeissa. Pohjois-Pohjanmaalla hanketta hakee sairaanhoitopiiri. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille yhteistyöehdotuksen Tulevaisuuden sote-keskusten järjestöyhteistyön kehittämiseen liittyen. Ehdotukseen liittyen yhteistyötä aloitellaan pienimuotoisesti Oulussa, Raahessa ja Ylivieskassa. Pilotointi Lue lisää…


Tämä on tarina siitä, kuinka järjestöt ja yhdistykset ovat vaikuttaneet minun elämääni. Olen syntynyt pienessä lappilaisessa kunnassa, jossa ei ollut hienoja harrastusmahdollisuuksia, eikä myöskään juurikaan virallista apua tai tukea sitä tarvitseville perheille. Onneksi pääsin jo alakoululaisena mukaan vireän kansantanssiyhdistyksen toimintaan Lue lisää…


Sanna Marinin hallituksen sote-uudistus etenee. Maanantaina 20.1.2020 on avautunut valtionavustushaut sote-palveluiden sisällölliseen ja rakenteelliseen uudistamiseen. Sisällöllistä uudistamista toteutetaan Tulevaisuuden sote-keskusohjelmalla, johon maakunnat hakevat avustusta. Tämän vuoden 70Me:n avustuksesta noin 7% on varattu Pohjois-Pohjanmaalle. Hakijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Rakenteellisen uudistuksen valmisteluun on varattu noin 120 Me. Lue lisää…


Yhteensä: 130