Lappilaiset (Lappi)


  Millaista on elämä suomalaisella maaseudulla? Mistä hyvinvointi sekä hyvä ja turvallinen arki rakentuvat? Miten maaseutu asuinympäristönä vastaa näihin edellytyksiin? Miten maaseudun elinympäristöihin kytkeytyvät tekijät kuten luonto, sijainti ja yhteydet, palvelu- ja työpaikkarakenne ja yhteisöllisyyden muodot vaikuttavat arkesi kulkuun ja Lue lisää…


Tukea, toivoa, mukana! FinFami on järjestö, joka tarjoaa tukea ja toivoa kaikille mielenterveysomaisille. Nyt FinFamin toimintaa on vihdoin saatavilla säännöllisesti myös Pohjois-Suomessa, kun ensimmäinen vertaistukiryhmä käynnistettiin tiistaina 29.5. Rovaniemen Järjestötalolla. Aloitustapahtumaan osallistui runsas joukko kiinnostuneita ihmisiä. FinFamin keskusliitosta mukana olivat Lue lisää…


Hyvä yhdistystoimija, sote-valmistelun asiantuntijatyöryhmät nimettiin huhtikuussa ja ne ovat käynnistäneet työskentelynsä. Asiantuntijatyöryhmissä on myös järjestö-asiantuntijoita, joiden työhön olemme koonneet muista järjestöistä tukiryhmiä. Tukiryhmät ovat avoimia ja mukaan tuleminen on edelleen mahdollista. Ilmoita tällä lomakkeella, missä tukiryhmässä (voi olla useammassakin) yhdistyksesi Lue lisää…


Kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta 2016-2018 Vastausaikaa 30.5.2018 asti. YK:ssa hyväksyttiin vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus jo kymmenen vuotta sitten. Sopimus tuli sitovaksi osaksi Suomen lainsäädäntöä kesäkuussa 2016. Suomen valtio antaa ensimmäinen raporttinsa YK:lle kesäkuussa 2018 toimenpiteistä, joihin se on Lue lisää…


Jotta kukaan ei jäisi yksin -hanke ja Kynnys ry:n SAMAT toiminta järjestävät Oivalluksia ihmisyydessä, ihmissuhteissa, unelmissa -teemapäivän Oulussa perjantaina 1.6.2018 Teemapäivässä on kolme erillistä työpajaa. Aamupäivällä on työntekijöille, läheisille, järjestö- ja verkostotoimijoille tarkoitettu työpaja. Iltapäivällä on kaksi työpajaa erityisesti Aspergerin Lue lisää…


Kiitos vuoden 2018 järjestöfoorumiin osallistuneille! Perjantain esitykset löydät alla olevasta listauksesta: Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen (Jaana Koskela, kunta-asiantuntija, Lapin maakunta) Järjestölähtöinen tiedontuotanto osallisuuden vahvistajana (Marika Ahola, tiedontuotannon koordinaattori, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) Nuorisoindikaattorit (Susanna Lammassaari, suunnittelija, Lapin aluehallintovirasto)   Lauantaina Lue lisää…


Hyvä yhdistystoimija, sotevalmistelun asiantuntijatyöryhmät nimettiin 11.4.2018. Kokoamme nyt järjestöistä tukiryhmiä asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn. Ilmoita tällä lomakkeella, missä tukiryhmässä (voi olla useammassakin) yhdistyksesi haluaa olla mukana sekä osallistuvan henkilön yhteystiedot?  Vaihtoehtoja ovat: Lapsi- ja perhepalvelut Sote-Keskus Suun terveydenhuolto Aikuisten palvelut Mielenterveys- ja Lue lisää…


Lapin maakunnallinen järjestöneuvottelukunta palkitsee jälleen vuoden vapaaehtoisen toimintamuodon tai vapaaehtoisteon. Tehemä pois -järjestöpalkinto myönnetään järjestölle tai verkostolle, joka on toiminnallaan innostanut, edesauttanut ja rakentanut yhteistyötä järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palkinnon saajaksi valittiin tämän vuoden järjestöfoorumin teemaan liittyen toiminta nuorten Lue lisää…


Lapin maakunnan Sote-valmistelijoille Kynnys ry haluaa kiinnittää huomiota saamenkielisten aseman ja oikeuksien turvaamiseen maakuntavalmistelujen yhteydessä. Saamelaisten kielelliset ja kulttuurilliset oikeudet tulee ottaa huomioon kaikessa valmistelussa ja palveluiden toteutuksessa. Kynnys ry on erityisen huolissaan vammaisten saamelaisten mahdollisuudesta saada tarvitsemiaan palveluja omalla Lue lisää…


Yhteensä: 67