Jelli (Pohjois-Karjala)


Avain säätiön Oivallus-työväline on kehitetty sosiaalisten taitojen itsearvioinnin tueksi ja asiakkaan kanssa käytävän keskustelun apuvälineeksi. Se auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä sosiaaliset taidot käytännössä tarkoittavat ja herättelee pohtimaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin. Työvälineen avulla voidaan nostaa esille asiakkaan Lue lisää…


Oletko saanut lähiaikoina tukea sähköiseen asiointiin tai laitteiden käyttöön vai kuuluuko digituen tarjoaminen työtehtäviisi tai organisaatiosi toimintaan? Auta meitä kehittämään digituen palveluita vastaamalla 2.5. – 26.5.2019 välisenä aikana Väestörekisterikeskuksen ja Työterveyslaitokseen kyselyyn, jonka löydät tästä linkistä. Kysely toteutetaan osana syksyllä Lue lisää…


  Julkilausuma 17.5.2019 VAMMAISTEN IHMISTEN YHDENVERTAISUUS ON VARMISTETTAVA VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESSA Me allekirjoittaneet vammaisjärjestöt edellytämme, että tulevassa vammaispalvelulaissa henkilökohtaista apua koskevasta säännöksestä poistetaan voimavaraedellytys. Voimavaraedellytys asettaa eri tavoin vammaiset henkilöt täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa henkilökohtaisen avun saamiseen. Henkilökohtainen apu on kehitysvammaisille Lue lisää…


SOSTEn Sosiaalibarometriin vastanneista sosiaali – ja terveysjohtajista  70 prosenttia piti hallinnon selkeyttä, kustannusten nousun hillintää sekä integraatiota niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidonkin kesken erityisen keskeisenä sote-uudistuksen onnistumiselle. Näiden toteutumiseen valmistellussa sote-uudistuksessa ei kuitenkaan luotettu. Sosiaali- ja terveyspalvelut Lue lisää…


Ensimmäinen nelivuotiaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutettiin 290 kunnassa. Tutkimuksen mukaan myös suurin osa nelivuotiaiden vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Joka kolmas vanhemmista tuntee kuitenkin laiminlyövänsä Lue lisää…


Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Kokemus saattaa olla järkyttävä rikoksen uhrille ja aiheuttaa voimakkaita tunteita sekä ahdistavaa epätietoisuutta. Rikoksen uhri tarvitsee helposti ymmärrettävää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Yksi iso osa selviytymistä Lue lisää…


Eri ikäisillä erilaisessa elämäntilanteessa olevilla ihmisillä on kullakin omanlaisiaan ongelmia digilaitteiden ja -palveluiden käytössä. Joku ei halua koskeakaan älylaitteisiin ja toinen käyttää niitä vaikka unissaan. Digiosaamisen tasot -esitys valottaa kuvitteellisten henkilöiden kautta erilaisia asenteita, ongelmia ja osaamista, mitä laitteiden ja Lue lisää…


Yhteensä: 458