Jelli (Pohjois-Karjala)


Yhdistys hakee palvelukseensa määräaikaista VIESTINNÄN ASSISTENTTIA. Viestintäassistentin tehtävät ovat seuraavat: -valokuvaus yhdistyksen tapahtumissa/yhdistyksen rahoittamissa hankkeissa -yhdistyksen omien tapahtumien mainosten laatiminen -yhdistyksen järjestämien koulutusten/tapahtumien/muiden tilaisuuksien uutiskirjeiden laadinta -videotuotanto niin yhdistyksen omista tapahtumista kuin rahoitetuista hankkeista -juttutuotanto yhdistyksen nettisivuille ja muihin sosiaalisen Lue lisää…


Lapin liitto hakee Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle verkkopalvelupäällikköä! Työn kuvaus Haemme Lapin maakunta- ja sote-uudistukselle verkkopalvelupäällikköä Verkkopalvelupäällikön tehtävänä on tulevan Lapin maakunnan verkkopalvelu- ja verkkosivustokokonaisuuden suunnittelu ja toteutuksen koordinointi. Hakijalla tulee olla kokemusta verkkopalvelujen suunnittelusta ja koordinoinnista sekä ymmärrystä maakunta- ja Lue lisää…


Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin tukihenkilötoiminnan koordinaattorina tehtävänäsi on koordinoida ja kehittää piirin tukihenkilötoimintaa Pohjois-Karjalan alueella Olet innostunut vapaaehtoistoiminnasta ja haluat olla mukana sen toteuttamisessa. Sinulla on kokemusta vapaaehtoisten kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelutyöstä. Luovit luontevasti erilaisissa verkostoissa ja sosiaalisen Lue lisää…


Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille YHTEISÖ- JA YHTEISTYÖ-APURAHAT Tukilinja jakaa tukea  yhteisöille esimerkiksi yhdistysten välinehankintoihin sekä koululais- ja opiskelijaryhmien omarahoitteisiin hankkeisiin, HENKILÖKOHTAISET APURAHAT Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä Lue lisää…


Pohjois-Karjalan maakunnallinen eläkeläisneuvottelukunta kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa. Neuvottelukunta järjestää seminaareja, tapahtumia, tapaa maakunnan kansanedustajia, tutustuu kuntien vanhuspalveluihin sekä kuntien strategisiin ohjelmiin ikäihmisten näkökulmasta Tutustu eläkeläisneuvottelukunnan toimintaa ja tehtäviin sekä Pohjois-Karjalan kunnissa toimiviin vanhus- ja eläkeläisneuvostoihin. Neuvottelukunnan esitteeseen sekä Lue lisää…


Kalevi Sorsa -säätiön toimeksiantona laaditussa lapsiperheiden ja lasten näkymistä kuntien strategiatyössä käsittelevän raportin laaja aineisto osoittaa, että strategiatyö on kunnissa ollut epäjohdonmukaista eikä tavoitteiden toteutumista ole juurikaan seurattu. Raportissa ehdotetaan, että kunnat vapautetaan lapsiperheisiin ja lapsiin kohdistuvista strategia- ja suunnitteluvevoitteista Lue lisää…


Elokuussa 2018 toteutetulla kyselytutkimuksella selviteltiin kasvupalvelujen nykyisten ja potentiaalisten palveluntuottajien mahdollisuuksia ja kiinnostusta toimia työnhakijoiden ja yritysten palvelujen tuottajina. Tutkimuskysely liittyy maakuntauudistuksen osana toteutettavaan kasvupalvelu-uudistukseen, jossa ELY-keskusten ja TE-toimistojen työnhakijoiden ja yritysten palvelut siirretään maakunnille. Maakunnat toimivat jatkossa palveluiden järjestäjinä, Lue lisää…


Suomen Vanhempainliiton ja Hem och Skola i Finlandin toteuttamaan Vanhempien barometriin 2018 vastasi noin 10 000 suomen- ja ruotsinkielistä peruskoulua käyvän lapsen vanhempaa. Vanhempien Barometriin  mukaan vanhempien luottamus kouluun ja opettajiin on vahvaa. Vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä ja koulusta, vanhempainiltoihin Lue lisää…


Yhteensä: 445