Jelli (Pohjois-Karjala)


Ikäinstituutin Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan -opas on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa järjestää yhteistä toimintaa taloyhtiön iäkkäille ja muille asukkaille.  Opas sopii myös muistilistaksi jo käynnissä olevaan Kotikulmilla-toimintaan. Tutustu oppaaseen


TÄYDENNYSHAKU   Paikallis-JANE on paikallinen järjestöasiain neuvottelukunta, yhdistysten yhteistyöryhmä, joka toimii vuoropuhelussa kunnan kanssa. Paikallis-JANEjen jäsenet edustavat yhdistyksiä eri toimialoilta. KonJANEn perustamiskokous pidettiin marraskuussa 2019.   Menossa oleva edustuskausi on kaksi vuotinen 2020-2021. KonJANE avaa täydennyshaun teemaedustajistoonsa. Edustajistossa haettavana on: Lue lisää…


Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen, katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta.  Korttisarjassa jaettavat vinkit kumpuavat taiteen eri aloilta.   Korttisarja on toteutettu MSL:n ja Eläkeliiton yhteistyönä. Ilmaiseksi ladattaviin kortteihin pääset tutustumaan MSL:n sivuilla


Joensuun Pelastakaa Lapset ry etsii STEA:n Paikka auki -avustusohjelman kautta palkattavaa järjestötyöntekijää. Järjestötyöntekijänä pääset toimimaan kanssamme joensuulaisten lasten ja perheiden hyväksi. Työtehtävät ovat monipuoliset; pääset suunnittelemaan ja ohjaamaan lasten ja nuorten pienryhmätoimintaa, perheretkitoimintaa sekä lasten kesäleiriä, verkostoitumaan alueen lapsiperhejärjestöihin ja Lue lisää…


OLVI-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaiden nuorten opintoja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä, avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen. Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin Lue lisää…


        Pohjois-Karjalan vapaaehtoistoiminnan verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2014. Toiminta lähti liikkeelle JAKE-hankkeen kehittämistyöhön liittyvänä vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmänä. Vuoden 2016 alusta verkosto jatkaa alueellisena vapaaehtoistoiminnan verkostona. Verkostossa on aktiivisia ja innokkaita henkilöitä eri yhdistyksistä (työntekijöitä ja vapaaehtoisia), Siun Soten Lue lisää…


Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu avaa hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Julkaisu sisältää muun muassa nuorten ajatuksia osallisuudesta sekä konkreettisia neuvoja, miten kuntien työntekijät voivat edistää nuorten osallisuutta omassa työssään. Tutustu julkaisuun    


Kuvakom-mobiilisovellus on suunniteltu erityisesti turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien tarpeisiin, mutta sitä voivat hyödyntää ketkä tahansa. Sovellus on ilmainen. Sovellus sisältää 1 000 kuvaa, joiden aiheita ovat suomalainen arki, yhteiskunta ja turvapaikanhaku. Kuvat on jaettu eri luokkiin ja niitä pystyy hakemaan Lue lisää…


Rekisteröidyt joensuulaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea avustusta kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Hakuaika päättyy keskiviikkona 22.1. klo 15. Hakemus ja lisäohjeet löytyvät osoitteesta www.joensuu.fi/sosiaali-ja-terveysjarjestot ja kaupungin palvelupisteiltä. Avustusta voivat hakea myös joensuulaiset yleishyödylliset osuuskunnat. Valtakunnalliselle tai alueelliselle Lue lisää…


Yhteensä: 606