Ihimiset (Pohjois-Pohjanmaa)


Järjestöjen sote-muutostuki on Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyössä muodostama valtakunnallinen hankekokonaisuus. Sen tarkoituksena on tukea järjestöjä sote-muutoksessa. Päämääränä on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen pysyvät kiinteästi mukana sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä. Sote-muutostukea Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen työntekijät ovat koordinoineet järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa jo 5 vuoden ajan. Ensin koordinointia tehtiin Järjestöt sairaalassa -hankkeena ja sittemmin OLKA-toimintana. Sama työpari Katja Kuusela ja Terhi Niemelä on ollut innolla mukana koko viiden vuoden Lue lisää…


OLKA valmentaa vertaistukijoita toimimaan sairaalan potilaiden ja läheisten tukena tilanteessa, joka hänelle itselleen on jo tuttu. OLKA valmentaa kokemustoimijoita auttamaan sairaalaa palvelujen kehittämisessä asiakkaan näkökulmasta. Kokemustoimijoilla on vertaistukijoiden tapaan oma tai läheisen kokemus sairastumisesta tai vammautumisesta, mutta he toimivat henkilökunnan Lue lisää…


Pyysin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kertomaan esimerkkejä asiakkaista ja potilaista, joiden he ajattelisivat hyötyvän järjestöjen ja yhdistysten tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Yllätyin siitä, miten vaivattomasti ammattilaiset tuottivat pitkän listan asiakastapaamisissa ja vastaanotolla kohtaamistaan tilanteista ja miten moninaisesti he tunnistivat järjestöjen Lue lisää…


Kansalaisareena on julkaissut artikkelikokoelman vertaistoiminnasta. Teos on nimeltään Vertaistuen moninaisuus ja nimensä mukaisesti se käsittelee laaja-alaisesti vertaistukitoimintaa kokemusasiantuntijuutta unohtamatta. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen työntekijät kirjoittivat julkaisuun kokemustoiminnasta otsikolla Kokemustoiminta tutuksi. Käy tutustumassa teoksen nettiversioon. Jos kiinnostuit teoksesta, sitä voi tilata Lue lisää…


Sosiaali- ja terveysjärjestöt perustivat alkusyksystä 2020 maakunnalliset järjestöverkostot Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien tueksi. Yhteinen työskentely on lähtenyt hyvin käyntiin ja uusia jäseniä verkostoihin otetaan koko ajan. Tulevaisuuden sote-keskuksissa painopiste on ehkäisevässä työssä ja varhaisessa puuttumisessa, joten järjestöt ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita sosiaali- Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä hyvä pöhinä järjestöyhteistyön kehittämisessä. Kunnissa toimii järjestöyhdyshenkilöitä, joille järjestetään yhteisiä maakunnallisia tapaamisia. Jo 18 kunnan hyvinvointiryhmässä on järjestökentän edustaja. Ryhmän tehtävänä on johtaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä, joten järjestöedustajalla on ryhmässä tärkeä rooli. Samalla hänelle tarjoutuu Lue lisää…


Tule kuulolle! Webinaarisarja tarjoaa sinulle tietoa ja tukea työllistymisen edistämiseen ja hyvään arkeen. Webinaarisarja on osallistujille maksuton. Valitse sinua kiinnostava webinaari tai osallistu koko webinaarisarjaan. Webinaarisarja toteutetaan Microsoft Teams -verkkotyökalun kautta. Ilmoittautuminen: Sirpa Hyyrönmäki, p. 040 505 7836, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi (Teams-linkki Lue lisää…


Yhteensä: 213