Aluepalvelu


Hyvä Vastaanottaja! Lapin maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on 15.10.2018 hyväksynyt Lapin maakuntaohjelman 2018–2021 (Lappi-sopimus) toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019–2020. Euroopan unionin ohjelmakauden 2014-2020 toteutus jatkuu sekä Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman että kansainvälisten rahoitusohjelmien toteuttamisessa vuoteen 2023 saakka. Uusia hankkeita rahoitetaan edelleen ja Lapin toimijoille Lue lisää…


Järjestöt keskittyivät raportissaan YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ihmisoikeusloukkauksiin ja sopimuksen toimeenpanon koskeviin puutteisiin.  Raportissa järjestöt toivat esiin seuraavaa: Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kohtaamaan syrjintään puututtava Syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vahvistettava ja translaki uudistettava Intersukupuolisille lapsille suoritettavat lääketieteellisesti Lue lisää…


Hei! Olen Riku Viitanen, 31-vuotias sosiaalityön opiskelija Lapin yliopistolta. Etsin haastateltavia tutkielmaani jossa selvitän, miten palveluntarjoajien kilpailutuksesta johtuva henkilökohtaisen avustajan, tai palveluntarjoajan vaihtuminen on vaikuttanut autismin kirjon henkilön arkeen. Kiinnostus aiheeseen tulee omasta kokemuksestani henkilökohtaisena avustajana. Jos toimit edunvalvojana, tai Lue lisää…


Kolmas sektori on merkittävä työllistäjä. Järjestöjen ja säätiöiden palkkatyöpanos on vuositasolla noin 5 % koko kansantalouden palkkatyöstä. Tämä on enemmän, kuin esimerkiksi alkutuotannon osuus. Millaiselta näyttää näin merkittävän sektorin työntekijöiden hyvinvointi? Varsin paradoksaaliselta ainakin YTT Kirsikka Selanderin tuoreen väitöstutkimuksen mukaan. Lue lisää…


Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Järjestöopas on jaettu 5 osioon. Järjestöjen hyvä hallinto Talous ja hankinnat Järjestötoiminnan kehittäminen Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttaminen Viestintä järjestöissä Tutustu oppaaseen


Palvelussa on käyttökatko huoltotöiden ajan torstaina 14.2. klo 08:00-10:00 Kiitos kärsivällisyydestänne     – Toimeksi.fi ylläpito


Opas on tarkoitettu kaikkien jalkautuvien nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käyttöön. Menetelmät ovat helppoja ja nopeita käyttää sekä soveltaa moneen eri tarkoitukseen ja tilanteeseen. Menetelmiä ja materiaaleja on kokeiltu käytännössä muun muassa kouluissa oppitunteina, nuorisotiloilla ohjelmana, välituntitoimintana kouluissa ja erilaisissa tapahtumissa. Lue lisää…


Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on julkaissut neljä Parempaan kuntoon -opasta, jotka on suunnattu aikuisille, joilla on 1) näkövamma, 2) CP-vamma 3) selkäydinvamma tai 4) amputaatio tai dysmelia. Oppaiden tavoitteena on tukea säännöllisen liikunnan aloittamista ja kannustaa elämään terveellistä, tasapainoista Lue lisää…


Yhteensä: 349