Aluepalvelu


Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Haussa etsitään hankkeita, joissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa rekrytoidaan kunnista vapaaehtoisia yhdistysagentteja. Yhdistysagentiksi voidaan kouluttaa jonkun yhdistyksen työntekijä tai aktiivinen vapaaehtoinen, joka on kiinnostunut toimimaan yhdistysten yhteisenä vaikuttajana, edustajana ja tukijana omassa kunnassaan. Yhdistysagentin tehtävänkuvaan kuuluvat esim. kunnan luottamus- ja virkamiesjohtoon vaikuttaminen, kunnan järjestöyhdyshenkilön ja Lue lisää…


Taloustutkimus selvitti toukokuussa 2018 järjestöjen näkemyksiä toimintansa taloudellisista edellytyksistä. Tutkimuksessa selvisi, että järjestöjen varainhankinta on monipuolistumassa, kun ulkomaisen ja EU-rahoituksen osuus sekä yritysyhteistyön merkitys kasvavat. Julkiset avustukset ovat silti tärkeä rahoituslähde suurimmalle osalle järjestöistä. Erityisesti yritysyhteistyö kiinnostaa järjestöjä, ja sen Lue lisää…


Yhteiskunnan jäsenenä toimiminen edellyttää kansalaistaitoja, jotka perustuvat tietoon yhteiskunnasta. Tätä tarkoitusta varten Pakolaisapu on kehittänyt laajan yhteistyöverkoston kanssa Yhteiskuntaorientaatio-kurssin ja  valtakunnallisesti hyödynnettävän Suomi – Yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Kurssi ja oppikirja selittävät suomalaisen yhteiskunnan toimintaa, arvoja ja arkipäivän käytäntöjä. Tarkoituksena on antaa Lue lisää…


Lohjan toinen kävelykatukokeilu järjestetään ajalla 11.8. – 26.8. Lohjan keskustassa Kävelykatukokeilu järjestetään Paikkarinkadun ja Laurinkadun välisellä Linnaistenkadun alueella sekä viereisellä nk. ”vanhalla Shellin tontilla”. Aluetta on laajennettu Torikadulle, jonka kautta syntyy yhteys Kauppakadulle ja tätä kautta torille. Yksisuuntaisen Torikadun toinen Lue lisää…


  Tukea yksintulleiden kotoutumiseen!  ”Olen turvassa, mutta yksin.” Suomesta haki turvapaikkaa vuonna 2015 yli kolme tuhatta alaikäistä yksin, ilman huoltajaa. Nyt suuri osa heistä on saanut oleskeluluvan. Valtaosa nuorista oli tullessaan 15-16 –vuotiaita, eniten nuoria pakeni Afganistanista ja lähes kaikki Lue lisää…


THL:n laaja FinSote-kyselytutkimus tuottaa maakunnallista tietoa väestön hyvinvoinnista ja palvelujen käytöstä vähintään neljän vuoden välein. Tutkimuksen tämän vuoden tulokset valmistuivat toukokuussa ja ovat vapaasti saatavissa Terveytemme.fi-palvelusta. Palvelussa muun muassa näkee, mihin kysymyksiin tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet. Tulokset on esitetty eri Lue lisää…


Ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) valmistelu on osa Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelua. Keskiössä halutaan pitää se, jota varten työtä tehdään: pohjoispohjalainen ihminen. Hyvän elämän ja hyvinvoinnin edellytykset eivät noudata organisaatioiden hallinnollisia rajoja. Siksi hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille – kunnille, tulevalle maakunnalle, Lue lisää…


Yhteensä: 549