Aluepalvelu


Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus pyrkii siirtämään palvelujen painopistettä ennalta ehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen suuntaan. Tässä työssä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa. Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyötä rakennetaan kuntien, kuntayhtymien ja sote-keskusten sekä POPsote-hankkeen Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelmien (Lasten, nuorten ja Lue lisää…


POPsote-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen yhtenä tehtävänä on tuoda järjestöjen ja yhdistysten toiminta sosiaali- ja terveyskeskusten palvelujen rinnalle, jotta sosiaali- ja terveyspalveluissa voitaisiin vastata paremmin ja kokonaisvaltaisemmin ihmisten erilaisiin tarpeisiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi osahanke esitti kunnille ja kuntayhtymille pyynnön Lue lisää…


Uupunut ja uneton   ”Heitä minulle pelastusrengas  Muuten hukun tän elon kylmiin aaltoihin  Anna käsi ja vedä minut laivaan  Ja pistä kuivumaan, lämpöön rakkauden.”  J. Karjalaisen Pelastusrengas-kappaleen kaltaista pelastajaa ja pelastusrengasta kaipasin  unettomuuden synkimpinä hetkinä. Tuntui, kuin mustekalan lonkerot olisivat vetäneet Lue lisää…


Vuonna 2030 Lapissa toimii sosiaali- ja terveyspalveluja  kokoava monitoimijainen  VOIMA-keskus (nimi tulee sanoista: Vastaanottava, Oikea-aikainen, Innovatiivinen, Mahdollistava, Asiantunteva).  Helsingistä on tultu tutustumaan järjestöjen rooliin uudenlaisessa  julkisen, yksityisen ja järjestöjen yhteisessä keskuksessa. Vierailijat pääsevät esittelykierrokselle, joka avaa toimintaa tuoden esille järjestöjen Lue lisää…


Hyvinvoinnin teemaverkostot kokoavat hyvinvoinnin asiantuntijoita, organisaatioita ja yhteisöjä kuntien ja maakunnallisen hyvinvointityön tueksi. Nyt teemaverkostot kutsuvat entistä laajemmin myös järjestöjä ja yhdistyksiä mukaan toimintaansa! Teemaverkostot kokoavat, analysoivat ja hyödyntävän tietoa, tunnistavat, levittävät ja kehittävät hyviä käytäntöjä sekä toimivat keskenään yhteistyössä. Lue lisää…


Järjestöjen sote-muutostuki on Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyössä muodostama valtakunnallinen hankekokonaisuus. Sen tarkoituksena on tukea järjestöjä sote-muutoksessa. Päämääränä on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen pysyvät kiinteästi mukana sosiaali- ja terveyspalveluissa ja niiden kehittämisessä. Sote-muutostukea Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen työntekijät ovat koordinoineet järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa Oulun yliopistollisessa sairaalassa jo 5 vuoden ajan. Ensin koordinointia tehtiin Järjestöt sairaalassa -hankkeena ja sittemmin OLKA-toimintana. Sama työpari Katja Kuusela ja Terhi Niemelä on ollut innolla mukana koko viiden vuoden Lue lisää…


OLKA valmentaa vertaistukijoita toimimaan sairaalan potilaiden ja läheisten tukena tilanteessa, joka hänelle itselleen on jo tuttu. OLKA valmentaa kokemustoimijoita auttamaan sairaalaa palvelujen kehittämisessä asiakkaan näkökulmasta. Kokemustoimijoilla on vertaistukijoiden tapaan oma tai läheisen kokemus sairastumisesta tai vammautumisesta, mutta he toimivat henkilökunnan Lue lisää…


Pyysin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kertomaan esimerkkejä asiakkaista ja potilaista, joiden he ajattelisivat hyötyvän järjestöjen ja yhdistysten tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Yllätyin siitä, miten vaivattomasti ammattilaiset tuottivat pitkän listan asiakastapaamisissa ja vastaanotolla kohtaamistaan tilanteista ja miten moninaisesti he tunnistivat järjestöjen Lue lisää…


Kansalaisareena on julkaissut artikkelikokoelman vertaistoiminnasta. Teos on nimeltään Vertaistuen moninaisuus ja nimensä mukaisesti se käsittelee laaja-alaisesti vertaistukitoimintaa kokemusasiantuntijuutta unohtamatta. Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen työntekijät kirjoittivat julkaisuun kokemustoiminnasta otsikolla Kokemustoiminta tutuksi. Käy tutustumassa teoksen nettiversioon. Jos kiinnostuit teoksesta, sitä voi tilata Lue lisää…


Yhteensä: 173