Aluepalvelu


Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus siirtää vastuun palvelujen järjestämisestä kunnilta hyvinvointialueille. Palvelujen tuotannossa yksityisillä ja kolmannen sektorin toimijoilla säilyy julkisia palveluja täydentävä rooli. Palveluja tuottavien järjestöjen on hyvä järjestäytyä, jotta niiden olisi helpompi päästä osallistumaan POPsote-hankkeen kehittämiseen ja markkinavuoropuheluun. Esimerkiksi sote-yrittäjät Lue lisää…


OLKA järjestää ILONA-valmennuksia Oulun yliopistollisen sairaalan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Seuraava valmennus toteutetaan maaliskuun puolivälin jälkeen. Valmennukseen voivat osallistua yleisestä sairaalavapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet sekä koulutetut kokemustoimijat ja vertaistukijat. Valmennuksessa esitellään sairaalaorganisaatiota ja OLKA-toimintaa sekä tutustutaan sairaalavapaaehtoistoiminnan periaatteisiin ja infektioiden torjuntaan. Ilmoittautumislinkki ja aikataulu Lue lisää…


POPsote-hanke järjestää vuonna 2021 kuukausittain järjestöyhteistyön infoja, joissa järjestöt kuulevan sote-uudistuksen toimeenpanosta ja pääsevät osallistumaan kehittämistyöhön omalla asiantuntemuksellaan. Kaikille avoimet infot järjestetään Teams-etäyhteydellä. Tammikuun järjestöyhteistyön infon aiheena ovat maakunnalliset hyvinvoinnin teemaverkostot, joiden toiminnan tavoitteena on tukea toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointityössä. Lue lisää…


Marinin hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi. Lakiesityksissä korostetaan tiivistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä. Myös järjestöjen palvelutuotannon rooli tunnistetaan esityksessä. Esitys korostaa hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistoimintaa ja velvoittaa hyvinvointialueen ja Lue lisää…


Kokemus- ja järjestötoimijat ovat POPsote-hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita. Järjestöt ja yhdistykset nähdään kehittämistyössä asukkaiden tarpeiden ja äänen esiintuojina, omien organisaatioidensa tarpeiden ja yhteistyömahdollisuuksien esiintuojina sekä palveluntuottajina ja markkinavuoropuheluun osallistujina. Järjestöjen osallistumista kehittämistyöhön mahdollistetaan sekä koko Pohjois-Pohjanmaan eli tulevan hyvinvointialueen tasolla että Lue lisää…


Kumppiksen joulukalenteri 2020 Joulukuu on edennyt pitkälle, mutta vielä ehdit seuraamaan Kumppanuuskeskuksen 2020 joulukalenteria. Ideoimme joulukalenteria ensin eri teemoin, mutta koronatilanteen tiukentuessa meistä tuntui tärkeältä lähteä kepeämmälle ja ei niin tietopitoiselle linjalle. Vuoden 2020 Kumppiksen joulukalenterista tulee löytymään 24 kappaletta Lue lisää…


Helena Liimatainen on aloittanut työnsä järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijana Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistusta toimeenpanevassa POPsote-hankkeessa. Liimatainen sijoittuu POPsote-hankkeen organisaatiossa rakenneuudistushankkeen hyte-osahankkeeseen. Järjestö- ja yhdistysyhteistyön asiantuntijan työn tavoitteena on, että kokemus- ja järjestötoimijat ovat mukana ja järjestöyhteistyö huomioidaan kaikissa POPsote-hankkeen osahankkeissa ja kehittämisohjelmissa. Lue lisää…


Kuluva viikko toi mukanaan uusia tuulia Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle (PPsotu) kun PPsotun hallitus päätti 30.11.2020 kokouksessaan valita medianomi (amk) Anna Katajalan ppsotu:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Katajala ottaa toiminnanjohtajan vakituisen tehtävän vastaan 1.1.2021 alkaen. Katajalan luotsattavana on yhdistyksen kahdeksan työntekijän monipuolinen Lue lisää…


”Turistin matkakohteen on oltava ainutlaatuinen saman kaavan mukaan kuin muissakin kohteissa. Matkailuun taas liittyy tutun ja vieraan välinen jännitys sekä uteliaisuuden ja pelon ristiriita. Matkailu on poikkeamista tutuilta poluilta”. Näin kirjoittaa Merete Mazzarella Kalevan kolumnissaan (15.3.2019). Itse kuvaan mielelläni elämää Lue lisää…


Yhteensä: 161