Uutinen


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa rekrytoidaan kunnista vapaaehtoisia yhdistysagentteja. Yhdistysagentiksi voidaan kouluttaa jonkun yhdistyksen työntekijä tai aktiivinen vapaaehtoinen, joka on kiinnostunut toimimaan yhdistysten yhteisenä vaikuttajana, edustajana ja tukijana omassa kunnassaan. Yhdistysagentin tehtävänkuvaan kuuluvat esim. kunnan luottamus- ja virkamiesjohtoon vaikuttaminen, kunnan järjestöyhdyshenkilön ja Lue lisää…


Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna viidettä kertaa Vuoden vapaaehtoisen. Kampanjan tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä. Palkinnon saaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä. Ehdota nyt vuoden vapaaehtoista. Palkinnon saajaksi haetaan henkilöä, joka voi olla niin pitkän linjan toimija kuin innostava tulokas Lue lisää…


Perhekeskustoimintamalli tutuksi työntekijöille ovat koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisesta Pohjois-Savossa sekä perhekeskustoimintamallista. Koulutus on tarkoitettu kuntien sivistys-, sosiaali-, ja terveydenhuollon työntekijöille ja lähijohdolle sekä järjestöjen ja seurakuntien henkilöstölle. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Tilaisuudet ja niihin ilmoittautuminen Pohjois-Savon Lapen sivuilla. Aikataulu Lue lisää…


Otakantaa.fi-palvelussa on STEAn strategiatyöhön liittyvä kysely, johon kuka tahansa voi vastata. Kyselyssä voi kertoa millaista apua ja tukea on saanut järjestöstä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tekee uutta avustusstrategiaa. Toimitko kenties vapaaehtoisena järjestössä tai oletko saanut apua jonkun järjestön kautta? Lue lisää…


Järjestötietopalvelun tarkoituksena on helpottaa tiedon saantia asukkaiden, viranomaisten sekä eri yhteisöjen suuntaan. Järjestöt, yhdistykset ja ei-kaupalliset yhteisöt voivat ilmoittaa tietojaan ja toimintaansa täysin maksutta Pohjoissavolaiset.fi – sivustolle. Sivusto kokoaa Pohjois-Savossa toimivien yhdistysten ja yhteisöjen perustiedot yhteen paikkaan, helposti saataville. Lisäksi Lue lisää…


Tuija Brax on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolia hallituksen ehdottamassa sote- ja maakuntamallissa. Selvityksen loppuraportissa korostuu järjestöjen, maakunnan ja kunnan välisen yhteistyön merkitys. Selvityshenkilö Brax muistuttaa, että yhteistyöstä on sovittava konkreettisella tasolla: ”Maakuntien ja kuntien on nimettävä vastuuhenkilöt sekä Lue lisää…


Kansalaisvaikuttamisen ja Miina Sillanpään liputuspäivää vietetään kolmannen kerran 1. lokakuuta 2018. SOSTE kutsuu kaikki mukaan juhlistamaan päivää. Osallistumisen ja juhlimisen tapoja on monia. SOSTE suosittelee, että kaikki yhdistykset, järjestöt ja organisaatiot sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla tulevat mukaan juhlistamaan kansalaistoimintaa. Lue lisää…


Yhteensä: 452